We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Ulf Hammarbäck please sign in and let everyone know.

Begäran om handling TRV 2022/127144

We're waiting for Ulf Hammarbäck to read recent responses and update the status.

Till Trafikverket,

Vi önskar ta del av handling med referensnummer TRV 2022/127144

Med vänlig hälsning,

Ulf Hammarbäck

The Swedish Transport Administration

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

utlamnanden@trafikverket.se, The Swedish Transport Administration

Hej!
Ditt ärende "Begäran om utlämnande av allmän handling gällande TRV
2022/127144" har fått ärendenummer TRV 2022/134051.
Vi tar ut en avgift enligt avgiftsförordningen: upp till 9 sidor/filer är
avgiftsfria, 50 kronor för den 10:e sidan/filen och därutöver 2 kronor per
sida/fil.
Detta är ett automatiskt svar, vi svarar på ditt ärende så snart som
möjligt.

Med vänlig hälsning,

Trafikverket
www.trafikverket.se
Telefon: 0771-921 921
[e-postadress]

The Swedish Transport Administration

2 Attachments

  • Attachment

    Missiv Trafikverkets f rslag inf r notifiering av nationell genomf randeplan av ERTMS till EU kommissionen.pdf

    670K Download View as HTML

  • Attachment

    PM avseende uppfyllnad av TSD CCS 2016 919 NIP Sverige 2022 pa2.pdf

    887K Download View as HTML

Hej,

 

Vänligen se bifogade filer som svar på begäran.

 

M v h

/Christian Löf

Trafikverkets interna konfidentialitetsnivå: 2 Intern

Christian Löf

Nationell Planering

Programchef uppgradering järnväg

 

[1][e-postadress]

Direkt: 010-123 67 60

Mobil: 0720-85 16 28

 

Trafikverket

171 54 Solna

Besöksadress: Solna Strandväg 98

Telefon: 0771-921 921

[2]www.trafikverket.se

 

[3]Facebook | [4]YouTube | [5]Twitter | [6]LinkedIn | [7]Instagram

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/
3. https://www.facebook.com/Trafikverket/
4. https://www.youtube.com/trafikverket
5. https://twitter.com/trafikverket
6. https://www.linkedin.com/company/trafikv...
7. https://www.instagram.com/trafikverket/

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Ulf Hammarbäck please sign in and let everyone know.