Begäran om en organisationskarta/verksamhetskarta

Kasem made this Freedom of Information request to The Swedish Tax Agency

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Till Skatteverket,

Hej,

Jag vill begära ut en organisationskarta/verksamhetskarta som visar samtliga enheter och sektioner inom IT-avdelningen. Utöver en karta så vill jag begära ut en lista med namn på avdelningschefer, enhetschefer och sektionschefer inom IT-avdelningen.

Med vänlig hälsning,
Kasem

The Swedish Tax Agency

Vi har mottagit ditt e-brev och kommer att besvara din fråga så snart vi
kan.

För ytterligare kontakt med Skatteverket gällande detta ärende ange
ärendenummer:
21MBSKV590953 

Med vänliga hälsningar
Skatteverket

We have received your e-mail and will give you an answer as soon as
possible.

For further contact with Skatteverket regarding this matter, please enter
the case number:
21MBSKV590953 

Best regards
Skatteverket

The Swedish Tax Agency

1 Attachment

Hej,

Bifogat finns IT-avdelningens organisationsschema som innehåller namn på
avdelningschefer, enhetschefer och sektionschefer inom IT-avdelningen.

--------------------------------------------------------------------------

Med vänlig hälsning
Elisabeth Resare
IT-tjänsteman/Verksjurist

Skatteverket
Telefon: 010-5748748

Twitter: @Skatteverket
[1]www.skatteverket.se

--------------------------------------------------------------------------

Från: [Registrators #921 e-postadress]
Skickat: 2021-09-23 16:40:24
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Sk atteverket
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begäran om en
organisationskarta/verksamhetskarta
Till Skatteverket,

Hej,

Jag vill begära ut en organisationskarta/verksamhetskarta som visar
samtliga enheter och sektioner inom IT-avdelningen. Utöver en karta så
vill jag begära ut en lista med namn på avdelningschefer, enhetschefer och
sektionschefer inom IT-avdelningen.

Med vänlig hälsning,
Kasem

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #921 e-postadress]

Är [Skatteverket e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Skatteverket? Om så är fallet, vänligen kontakta oss
genom detta formulär:
[2]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
[3]https://handlingar.se/sv/help/officers

Vänligen notera att i vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och
svar att försenas.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------
ID:21MBSKV590953

References

Visible links
1. http://www.skatteverket.se/
2. https://handlingar.se/sv/change_request/...
3. https://handlingar.se/sv/help/officers