Begäran om en organisationskarta

Kasem made this Freedom of Information request to Employment Service

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Till Arbetsförmedlingen,

Jag söker dokumentation som visar en organisationskarta med namn på:
- själva enheten och den ansvarige enhetschef
- sektionen och den ansvarige sektionschef

inom de 4 verksamhetsområden: Verksamhetsområdet Direkt, Verksamhetsområdet Arbetsgivare, Verksamhetsområdet Arbetssökande och Verksamhetsområdet IT.

Med vänlig hälsning,
Kasem

Registrator, Employment Service

Huvudregistraturen har tagit emot din e-post och kommer att fördela det
för vidare handläggning.

 

Vänliga hälsningar,

 

Huvudregistraturen

Arbetsförmedlingen

113 99 Stockholm

[1]www.arbetsformedlingen.se

The Registry has received your e-mail and will distribute it for further
processing.

 

Best regards,

 

The Registry

The Swedish Public Employment Service

SE-113 99 Stockholm

[2]www.arbetsformedlingen.se

References

Visible links
1. http://www.arbetsformedlingen.se/
2. http://www.arbetsformedlingen.se/