Begäran om Ateas anbud

Kasem made this Freedom of Information request to Employment Service

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request is waiting for clarification. If you are Kasem, please sign in to send a follow up message.

Till Arbetsförmedlingen,
Hej,

Jag vill begära ut Ateas anbud på Ramavtalsupphandling - konsulttjänster inom Infrastruktur som publicerades ut 2020-11-20.

Med vänlig hälsning,
Kasem

SSM Generell Ärendehantering, Employment Service

Hej Kasem,
Begärde handlingar kommer att lämnas ut i pappersformat och anbudet
tillsammans med bilagor består av c:a 60 sidor.
Utöver tidigare efterfrågade faktureringsuppgifter behöver vi också veta
vilken adress vi skall skicka begära handlingar till.

***
Din beställning nr 3264638 hade följande innehåll :
VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begäran om Ateas anbud -
Af-2021/0074 1111

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Kasem
Skickat: den 27 september 2021 12:39
Till: Registrator
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begäran om Ateas anbud

Till Arbetsförmedlingen,

Hej,

Jag vill begära ut Ateas anbud på Ramavtalsupphandling - konsulttjänster
inom Infrastruktur som publicerades ut 2020-11-20.

Med vänlig hälsning,

Kasem

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #923 e-postadress]

Är [AF e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Arbetsförmedlingen? Om så är fallet, kontakta oss genom
detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations
sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

____E-post info____

Från: [e-postadress]
Till: [e-postadress]
Kopia:
Meddelandet innehöll 0 fil/er.
_________________

Med vänlig hälsning

Arbetsförmedlingen
Upphandlingsavdelningen
Enheten Affärsstöd ----------------------------------------------------
Med vänlig hälsning
Mats Karlsson
Strategisk Inköpare
Arbetsförmedlingen
Inköpsavdelningen

Registrator, Employment Service

Huvudregistraturen har tagit emot din e-post och kommer att fördela det
för vidare handläggning.

 

Vänliga hälsningar,

 

Huvudregistraturen

Arbetsförmedlingen

113 99 Stockholm

[1]www.arbetsformedlingen.se

The Registry has received your e-mail and will distribute it for further
processing.

 

Best regards,

 

The Registry

The Swedish Public Employment Service

SE-113 99 Stockholm

[2]www.arbetsformedlingen.se

References

Visible links
1. http://www.arbetsformedlingen.se/
2. http://www.arbetsformedlingen.se/

SSM Generell Ärendehantering, Employment Service

Hej Kasem,

Vi har mottagit din begäran om utlämnande och lämnar nu över till ansvarig
Strategisk Inköpare.
Enligt Avgiftsförordning (1992:191) är Arbetsförmedlingen skyldig att ta
ut en avgift för kopior som lämnas ut om en beställning omfattar 10 sidor
eller mer.

*Upp till 9 sidor, ingen avgift
* From sida 10 är avgiften 50 kr.
*För varje sida därutöver är avgiften 2 kr.

Inför eventuell fakturering behöver vi följande uppgifter:

* Ert organisationsnummer/personnummer
* Er fakturaadress

Mvh

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Kasem

Skickat: den 27 september 2021 12:39

Till: Registrator

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begäran om Ateas anbud

Till Arbetsförmedlingen,

Hej,

Jag vill begära ut Ateas anbud på Ramavtalsupphandling - konsulttjänster
inom Infrastruktur som publicerades ut 2020-11-20.

Med vänlig hälsning,

Kasem

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #923 e-postadress]

Är [AF e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Arbetsförmedlingen? Om så är fallet, kontakta oss genom
detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations
sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Med vänlig hälsning

Åsa Gustafsson

Inköpsavdelningen