avfallshantering och integration på kommunnivå för Helsingborg

Mariam made this Freedom of Information request to Helsingborg city

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Helsingborg city should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Till Helsingborgs stad,

Hej, hur ser det ut i Helsingborgskommun när det gäller avfallshantering och integration baserat på aspekterna för hållbar utveckling (ekologiska, sociala och ekonomiska)?

Med vänlig hälsning, Mariam

Mattsson Sofia - MF, Helsingborg city

1 Attachment

Hej Mariam,

Jag har fått din fråga som du ställt till Helsingborgs stad om avfall och
integration. Jag föreslår att vi bokar in ett 30 minuters samtal för att
jag lättare ska kunna svara. Din fråga är generellt ställd och det är
svårt för mig att veta vad du exempelvis behöver svaret till och vad du
verkligen vill veta om arbetet. Jag tror du kan få ett mycket bättre svar
om vi samtalar. Vad tror du om detta? Och hur ser det i så fall ut på
fredag den 17 september vid 13-tiden?
Jag ringer givetvis upp i så fall.

Vänliga hälsningar

Sofia

 

-----------------------------------------------------------

Sofia Mattsson ·
Miljöstrateg och
miljöinspiratör i
Livskvalitetsteamet
 

 

MILJÖFÖRVALTNINGEN
Miljöstrategiska
avdelningen

Postadress 251 89

Direkt 042-10 61 62
· Mobil 0732-31 11
71
Kontaktcenter
042-10 50 00
[1]helsingborg.se

 

Helsingborgs stad
behandlar dina
personuppgifter

när du kommunicerar
via e-post med oss.

Du kan läsa mer om
dina rättigheter
och om hur

Helsingborgs stad
behandlar
personuppgifter
[2]här 

 

 

References

Visible links
1. https://helsingborg.se/
2. https://helsingborg.se/personuppgifter

Till Mattsson Sofia - MF,
Hejsan!

Jag ville avboka tiden för att jag är tyvärr sjuk och behöver därför en ny tid. Inte den 20e eller 23e. Tack för förståelse.

MVH/ Mariam

Med vänliga hälsningar,

Mariam

Mattsson Sofia - MF, Helsingborg city

Hej igen,
Inga problem.
Hur ser det ut på tisdag den 21september kl. 14?
Jag tänker att jag skickar en inbjudan till ett Teams-möte.
Vänliga hälsningar
Sofia

Sofia Mattsson · Miljöstrateg och miljöinspiratör i Livskvalitetsteamet  

MILJÖFÖRVALTNINGEN
Miljöstrategiska avdelningen
Postadress 251 89
Direkt 042-10 61 62 · Mobil 0732-31 11 71
Kontaktcenter 042-10 50 00 helsingborg.se

Helsingborgs stad behandlar dina personuppgifter
när du kommunicerar via e-post med oss.
Du kan läsa mer om dina rättigheter och om hur
Helsingborgs stad behandlar personuppgifter här

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mariam <[Registrators #666 e-postadress]>
Skickat: den 17 september 2021 12:11
Till: Mattsson Sofia - MF <[e-postadress]>
Ämne: Re: DIn fråga om avfallshantering och integration baserat på aspekterna för hållbar utveckling

Till Mattsson Sofia - MF,

Hejsan!

Jag ville avboka tiden för att jag är tyvärr sjuk och behöver därför en ny tid. Inte den 20e eller 23e. Tack för förståelse.

MVH/ Mariam

Med vänliga hälsningar,

Mariam

show quoted sections

Till Mattsson Sofia - MF,

Det går jättebra den 21 kl 14!
Toppen då hörs vi!

Önskar dig trevlig helg

Med vänliga hälsningar,

Mariam

Mattsson Sofia - MF, Helsingborg city

2 Attachments

Hej Mariam,

Långt ner på denna sidan hittar du länken till den regionala avfallsplanen
[1]https://nsr.se/om-nsr/fakta-om-nsr/riktl...

De lokala planerna finns inte upplagda på NSRs hemsida än så jag bifogar
Helsingborgs lokala plan.

 

Interna återbruk i Helsingborg stad

Här kommer länkar där du kan hitta information om stadens interna
återbruk.

[2]https://intranat.helsingborg.se/sff/stod...

[3]https://intranat.helsingborg.se/hjalp-oc...

[4]https://intranat.helsingborg.se/sff/stod...

 

Återbruk och byggande

Fastighetsförvaltningen håller på med spännande projekt med att bygga en
förskola på Närlunda som både ska vara klimatsmart och använda återbrukat
material. Det finns ingen direkt information att länka till, men om du
vill veta mer kan du kontakta Olsson Anna på fastighetsförvaltningen,
[5][e-postadress]

Helsingborgshem (allmännyttans bostadsbolag) har byggprojekt kring
återbruk som du kan läsa mer om här
[6]https://www.helsingborgshem.se/byggproje...

 

Jag återkommer med separat mejl för de övriga frågorna.

Ha det fint och lycka till med arbetet!
Hälsningar

Sofia

-----------------------------------------------------------

Sofia Mattsson ·
Miljöstrateg och
miljöinspiratör i
Livskvalitetsteamet
 

 

MILJÖFÖRVALTNINGEN
Miljöstrategiska
avdelningen

Postadress 251 89

Direkt 042-10 61 62
· Mobil 0732-31 11
71
Kontaktcenter
042-10 50 00
[7]helsingborg.se

 

Helsingborgs stad
behandlar dina
personuppgifter

när du kommunicerar
via e-post med oss.

Du kan läsa mer om
dina rättigheter
och om hur

Helsingborgs stad
behandlar
personuppgifter
[8]här 

 

 

References

Visible links
1. https://nsr.se/om-nsr/fakta-om-nsr/riktl...
2. https://intranat.helsingborg.se/sff/stod...
3. https://intranat.helsingborg.se/hjalp-oc...
4. https://intranat.helsingborg.se/sff/stod...
5. mailto:[e-postadress]
6. https://www.helsingborgshem.se/byggproje...
7. https://helsingborg.se/
8. https://helsingborg.se/personuppgifter

Mattsson Sofia - MF, Helsingborg city

1 Attachment

Hej Emma,

Mariam Alirikabe är student vid Halmstad högskola och läser miljö,
innovation och hållbarhet på Halmstad högskola. Mariam gör nu ett
projektarbete inom ett miljöresursämne och har en del frågor kopplade till
Helsingborgs miljöarbete (Helsingborg är Mariams hemkommun). Jag har
kunnat hjälpa till med några av dem, men känner att det är bättre att
skicka följande frågor till dig och hoppas att du kan hjälpa henne med
svar:

·         Vilka strategier har Helsingborgs stad för kollektivtrafik?

·         Varför har vi valt dessa strategier?

·         Vilka intressen har spelat in vid  valet av strategier?

·         Vilka förbättringsmöjligheter ser du att det finns kopplat till
strategierna?

Jag tänker att ni två själva fortsätter kommunikationen härifrån om det
uppstår följdfrågor med mera.

Allt gott till er båda och lycka till med arbetet Mariam.

Sofia

-----------------------------------------------------------

Sofia Mattsson ·
Miljöstrateg och
miljöinspiratör i
Livskvalitetsteamet
 

 

MILJÖFÖRVALTNINGEN
Miljöstrategiska
avdelningen

Postadress 251 89

Direkt 042-10 61 62
· Mobil 0732-31 11
71
Kontaktcenter
042-10 50 00
[1]helsingborg.se

 

Helsingborgs stad
behandlar dina
personuppgifter

när du kommunicerar
via e-post med oss.

Du kan läsa mer om
dina rättigheter
och om hur

Helsingborgs stad
behandlar
personuppgifter
[2]här 

 

 

References

Visible links
1. https://helsingborg.se/
2. https://helsingborg.se/personuppgifter

Mattsson Sofia - MF, Helsingborg city

1 Attachment

Hej Emma,

(Mariam - båda personerna som fått dina fördjupningsfrågor heter Emma  -
Kangas och Sjöberg).

Mariam Alirikabe är student vid Halmstad högskola och läser miljö,
innovation och hållbarhet på Halmstad högskola. Mariam gör nu ett
projektarbete inom ett miljöresursämne och har en del frågor kopplade till
Helsingborgs miljöarbete (Helsingborg är Mariams hemkommun). Ett par
frågor handlade om vilka strategier mm vi har för avfall och återbruk och
där har jag skickat länkar till stadens avfallsplan och våra interna
återbruk. Sen finns det frågor som handlar om ifall vi har strategier för
integration kopplat till återbruk. Jag har kort berättar att vi har ett
samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen för att få ut människor som står
långt från arbetsmarknaden i arbete, men jag kan inte redogöra för
strategierna bakom och hur de kopplar till integration med mera. Det
skulle mest bli svammel om livskvalitetsprogrammet i så fall J. Jag hoppas
med detta att du Emma kan hjälpa Mariam att svara bättre på hennes frågor,
alternativt koppla ihop henne med rätt person. Här kommer frågorna.  

·         Vilka strategier har Helsingborgs stad för integration kopplat
till återbruk?

·         Varför har vi valt dessa strategier?

·         Vilka intressen har spelat in vid  valet av strategier?

·         Vilka förbättringsmöjligheter ser du att det finns kopplat till
strategierna?

Jag tänker att ni två själva fortsätter kommunikationen härifrån om det
uppstår följdfrågor med mera.

Allt gott till er båda och lycka till med arbetet Mariam.

Sofia

 

 

-----------------------------------------------------------

Sofia Mattsson ·
Miljöstrateg och
miljöinspiratör i
Livskvalitetsteamet
 

 

MILJÖFÖRVALTNINGEN
Miljöstrategiska
avdelningen

Postadress 251 89

Direkt 042-10 61 62
· Mobil 0732-31 11
71
Kontaktcenter
042-10 50 00
[1]helsingborg.se

 

Helsingborgs stad
behandlar dina
personuppgifter

när du kommunicerar
via e-post med oss.

Du kan läsa mer om
dina rättigheter
och om hur

Helsingborgs stad
behandlar
personuppgifter
[2]här 

 

 

References

Visible links
1. https://helsingborg.se/
2. https://helsingborg.se/personuppgifter

Till Mattsson Sofia - MF,
Hej igen Sofia!

Ursäkta mig om jag stör dig. Jag vill tydliggöra att "integration" i allmänhet och inte kopplat till något annat.

Med vänliga hälsningar,

Mariam

Sjöberg Emma - SFF, Helsingborg city

2 Attachments

Hej!

Tyvärr kan jag nog inte tillföra mycket när det gäller svaret på din fråga
om integration kopplat till Återbruk men jag kan föra samman dig med våra
duktiga arbetsledare på återbruket, Anne och Anders. De jobbar på
arbetsmarknadsförvaltningen och kan kanske bättre redogöra för vilka
strategier som finns.

Vänligen

Emma

   

[1]cid:image001.jpg@01D2F01D.5B0DBAF0 Emma Sjöberg -
Miljösamordnare  
 
 

SKOL- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
Avdelningen för resultat- och
verksamhetsuppföljning 

Östra allén 16, 251 89
Helsingborg

Telefon: 073-4222127

Växel: 042-10 50 00

[2][e-postadress]

Helsingborgs stad behandlar
dina personuppgifter när du
kommunicerar via e-post med
oss.

Du kan läsa mer om dina
rättigheter och om hur
Helsingborgs stad behandlar
personuppgifter [3]här    

 

 

 

 

 

 

 

Från: Mattsson Sofia - MF <[e-postadress]>
Skickat: den 21 september 2021 14:45
Till: Sjöberg Emma - SFF <[e-postadress]>; Mariam
<[Registrators #666 e-postadress]>
Ämne: Frågor från en student om strategier kring integration och återbruk

 

Hej Emma,

(Mariam - båda personerna som fått dina fördjupningsfrågor heter Emma  -
Kangas och Sjöberg).

Mariam Alirikabe är student vid Halmstad högskola och läser miljö,
innovation och hållbarhet på Halmstad högskola. Mariam gör nu ett
projektarbete inom ett miljöresursämne och har en del frågor kopplade till
Helsingborgs miljöarbete (Helsingborg är Mariams hemkommun). Ett par
frågor handlade om vilka strategier mm vi har för avfall och återbruk och
där har jag skickat länkar till stadens avfallsplan och våra interna
återbruk. Sen finns det frågor som handlar om ifall vi har strategier för
integration kopplat till återbruk. Jag har kort berättar att vi har ett
samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen för att få ut människor som står
långt från arbetsmarknaden i arbete, men jag kan inte redogöra för
strategierna bakom och hur de kopplar till integration med mera. Det
skulle mest bli svammel om livskvalitetsprogrammet i så fall J. Jag hoppas
med detta att du Emma kan hjälpa Mariam att svara bättre på hennes frågor,
alternativt koppla ihop henne med rätt person. Här kommer frågorna.  

·         Vilka strategier har Helsingborgs stad för integration kopplat
till återbruk?

·         Varför har vi valt dessa strategier?

·         Vilka intressen har spelat in vid  valet av strategier?

·         Vilka förbättringsmöjligheter ser du att det finns kopplat till
strategierna?

Jag tänker att ni två själva fortsätter kommunikationen härifrån om det
uppstår följdfrågor med mera.

Allt gott till er båda och lycka till med arbetet Mariam.

Sofia

 

 

-----------------------------------------------------------

[4]cid:image001.gif@01D7AEF8.F6798340 Sofia Mattsson ·
Miljöstrateg och
miljöinspiratör i
Livskvalitetsteamet
 

 

MILJÖFÖRVALTNINGEN
Miljöstrategiska
avdelningen

Postadress 251 89

Direkt 042-10 61 62
· Mobil 0732-31 11
71
Kontaktcenter
042-10 50 00
[5]helsingborg.se

 

Helsingborgs stad
behandlar dina
personuppgifter

när du kommunicerar
via e-post med oss.

Du kan läsa mer om
dina rättigheter
och om hur

Helsingborgs stad
behandlar
personuppgifter
[6]här 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[e-postadress]
3. https://helsingborg.se/toppmeny/om-webbp...
5. https://helsingborg.se/
6. https://helsingborg.se/personuppgifter

Till Sjöberg Emma - SFF,

Hej!

Jag vill tydliggöra att "integration" i allmänhet och inte kopplat till något annat.

Med vänliga hälsningar,

Mariam

Kangas Emma - MF, Helsingborg city

1 Attachment

Hej Mariam!

 

Sofia har bett mig om hjälp med svar på dina frågor. Tyvärr har jag varit
tvungen att vab:a en del på sistone och har inte hunnit med detta. När
måste du senast ha underlaget?

Vänligen Emma

 

Emma Kangas – Projektledare

Miljöförvaltningen

Direkt: 042-102945

Mobil/SMS: 0722009345

 

Från: Mattsson Sofia - MF <[e-postadress]>
Skickat: den 21 september 2021 14:36
Till: Kangas Emma - MF <[e-postadress]>; Mariam
<[Registrators #666 e-postadress]>
Ämne: Frågor från en student om strategier kring kollektivtrafik

 

Hej Emma,

Mariam Alirikabe är student vid Halmstad högskola och läser miljö,
innovation och hållbarhet på Halmstad högskola. Mariam gör nu ett
projektarbete inom ett miljöresursämne och har en del frågor kopplade till
Helsingborgs miljöarbete (Helsingborg är Mariams hemkommun). Jag har
kunnat hjälpa till med några av dem, men känner att det är bättre att
skicka följande frågor till dig och hoppas att du kan hjälpa henne med
svar:

·         Vilka strategier har Helsingborgs stad för kollektivtrafik?

·         Varför har vi valt dessa strategier?

·         Vilka intressen har spelat in vid  valet av strategier?

·         Vilka förbättringsmöjligheter ser du att det finns kopplat till
strategierna?

Jag tänker att ni två själva fortsätter kommunikationen härifrån om det
uppstår följdfrågor med mera.

Allt gott till er båda och lycka till med arbetet Mariam.

Sofia

-----------------------------------------------------------

Sofia Mattsson ·
Miljöstrateg och
miljöinspiratör i
Livskvalitetsteamet
 

 

MILJÖFÖRVALTNINGEN
Miljöstrategiska
avdelningen

Postadress 251 89

Direkt 042-10 61 62
· Mobil 0732-31 11
71
Kontaktcenter
042-10 50 00
[1]helsingborg.se

 

Helsingborgs stad
behandlar dina
personuppgifter

när du kommunicerar
via e-post med oss.

Du kan läsa mer om
dina rättigheter
och om hur

Helsingborgs stad
behandlar
personuppgifter
[2]här 

 

 

References

Visible links
1. https://helsingborg.se/
2. https://helsingborg.se/personuppgifter

Till Kangas Emma - MF,

Hej!
Ingen fara, jag behöver det senast nästa vecka onsdag.
Och när det gäller integration så är det i allmänhet ” inte kopplat till något annat”

Med vänliga hälsningar,

Mariam

Kangas Emma - MF, Helsingborg city

Hej! Tack för ditt mejl.

 

Jag är hemma med sjukt barn.

 

Om ditt ärende inte kan vänta vänligen kontakta
[e-postadress]

 

Vänligen Emma Kangas

Projektledare

MILJÖFÖRVALTNINGEN

Enheten för miljö och livsstil

 

Till Helsingborgs stad,

Jag skriver för att begära en intern granskning av Helsingborgs stads hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen - 'avfallshantering och integration på kommunnivå för Helsingborg'.

[Det har gått väldigt lång tid och jag väntar fortfarande på svar. Om ni inte kan så säg det bara för att jag ska kunna vända mig till en annan (har ont om tid). ]

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: https://handlingar.se/sv/request/avfalls...

Med vänlig hälsning,

Mariam

Helsingborg kontaktcenter, Helsingborg city

Hej!

Tack för ditt mejl!

Jag har nu tagit emot ditt mejl och skickat det vidare till berörd
förvaltning, som kommer att kontakta dig.

Med vänliga hälsningar,
Robert 
Kommunvägledare

-----------------------------------------------------------

HELSINGBORG KONTAKTCENTER

Stadsledningsförvaltningen
Avdelningen för juridik och service

Stortorget 17 · Postadress 251 89

Telefon 042-10 50 00
[1]helsingborg.se

 

Helsingborgs stad behandlar dina personuppgifter när du kommunicerar via
e-post med oss. Du kan läsa mer om dina rättigheter och om hur
Helsingborgs stad behandlar personuppgifter [2]här.

--------------- Ursprungligt meddelande ----------------
Från: [Registrators #666 e-postadress]
Mottaget: Mon Oct 11 2021 08:01:05 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Till: 01. Helsingborg kontaktcenter; Kontaktcenter SLF
Ämne: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen -
avfallshantering och integration på kommunnivå för Helsingborg

Till Helsingborgs stad,

Jag skriver för att begära en intern granskning av Helsingborgs stads
hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen
- 'avfallshantering och integration på kommunnivå för Helsingborg'.

[Det har gått väldigt lång tid och jag väntar fortfarande på svar. Om ni
inte kan så säg det bara för att jag ska kunna vända mig till en annan
(har ont om tid). ]

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns
tillgänglig på Internet via den här adressen:
[3]https://handlingar.se/sv/request/avfalls...

Med vänlig hälsning,

Mariam

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #666 e-postadress]

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

[4]https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations
sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.helsingborg.se/
2. https://helsingborg.se/personuppgifter
3. https://handlingar.se/sv/request/avfalls...
4. https://handlingar.se/sv/help/officers

Kangas Emma - MF, Helsingborg city

Hej Mariam

Jag ber om ursäkt att mitt svar till dig har uteblivit. Jag kommer att skicka det till dig senast i morgon.

Vänligen Emma

Emma Kangas – Projektledare
Miljöförvaltningen
Direkt: 042-102945
Mobil/SMS: 0722009345

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mariam <[Registrators #666 e-postadress]>
Skickat: den 30 september 2021 08:34
Till: Kangas Emma - MF <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: Frågor från en student om strategier kring kollektivtrafik

Till Kangas Emma - MF,

Hej!

Ingen fara, jag behöver det senast nästa vecka onsdag.

Och när det gäller integration så är det i allmänhet ” inte kopplat till något annat”

Med vänliga hälsningar,

Mariam

show quoted sections

Kangas Emma - MF, Helsingborg city

Hej igen,

Här kommer svar på dina frågor. Meddela mig om du vill att jag skickar materialen som pdf. Jag har även bett några på Stadsbyggnadsförvaltningen kommentera, jag återkommer med deras eventuella svar.

Vilka strategier har Helsingborgs stad för kollektivtrafik?
Stadens arbete inom trafik styrs av Trafikplanen https://helsingborg.maps.arcgis.com/apps...
I den finns det ett kapitel om kollektivtrafik.

Varför har vi valt dessa strategier? Vilka intressen har spelat in vid valet av strategier?
Trafikplanen togs fram i samarbete mellan flera förvaltningar under 2017. Trafikplanen utgår från de strategier som beskrivs i Trafikprogrammet från 2014, mer information om det hittar du här:
https://helsingborg.se/trafik-och-stadsp...

Vilka förbättringsmöjligheter ser du att det finns kopplat till strategierna?
I Trafikåret 2020 finns det en analys och utvärdering av hur det går med genomförandet av Trafikplanen, och vad som gått bra och dåligt.
https://helsingborg.se/wp-content/upload...

Vänligen Emma

Emma Kangas – Projektledare
Miljöförvaltningen
Direkt: 042-102945
Mobil/SMS: 0722009345

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Kangas Emma - MF
Skickat: den 12 oktober 2021 14:59
Till: 'Mariam' <[Registrators #666 e-postadress]>
Ämne: SV: SV: Frågor från en student om strategier kring kollektivtrafik

Hej Mariam

Jag ber om ursäkt att mitt svar till dig har uteblivit. Jag kommer att skicka det till dig senast i morgon.

Vänligen Emma

Emma Kangas – Projektledare
Miljöförvaltningen
Direkt: 042-102945
Mobil/SMS: 0722009345

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mariam <[Registrators #666 e-postadress]>
Skickat: den 30 september 2021 08:34
Till: Kangas Emma - MF <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: Frågor från en student om strategier kring kollektivtrafik

Till Kangas Emma - MF,

Hej!

Ingen fara, jag behöver det senast nästa vecka onsdag.

Och när det gäller integration så är det i allmänhet ” inte kopplat till något annat”

Med vänliga hälsningar,

Mariam

show quoted sections