Avfallshantering

Emmy Andersson made this Freedom of Information request to Järfälla municipality

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request is waiting for clarification. If you are Emmy Andersson, please sign in to send a follow up message.

Hej,
Jag vill ta del av era allmänna handlingar ang. Avfallshanteringen i Järfälla kommun.

Med vänlig hälsning,

Emmy Andersson

Servicecenter, Järfälla municipality

Hej,
Tack för att du kontaktat oss på Järfälla kommun.
Vi har tagit emot ditt meddelande och kommer att återkomma till dig så
snart vi kan.
Om ditt ärende är akut vänligen ring oss på 08 - 580 285 00.
Ärendenummer: 2021SC97866

Ärendebeskrivning: Hej, Jag vill ta del av era allmänna handlingar ang.
Avfallshanteringen i Järfälla kommun. Med vänlig hälsning, Emmy Andersson
------------------------------------------------------------------- Använd
denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #644 e-postadress] Är [Järfälla kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress
för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Järfälla kommun? Om så är
fallet, kontakta oss genom detta formulär:
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1mNgq...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1mNgq...
I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd. Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av
allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------
Har du några frågor angående ditt ärende eller vill tillägga något,
vänligen svara på det här e-postmeddelandet utan att ändra ärendenummer
[2021SC97866] i ämnesraden. 

Det är viktigt för oss i Järfälla kommun att du känner dig trygg med hur
vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in,
hanterar och delar med oss av den information om dig som vi behandlar.
Servicecenter arbetar på uppdrag av kommunens samtliga nämnder. De
personuppgifter som finns i ditt meddelande kommer att behandlas av
Servicecenter och respektive nämnd för att kunna ge svar på din fråga och
utföra vårt kommunala uppdrag. För att veta mer om vad som räknas som
personuppgift samt hur Järfälla kommun hanterar dina personuppgifter ber
vi dig att ta del av vår informationspolicy genom att klicka på denna
länk:

[1]https://www.jarfalla.se/kommun-och-polit...

 

Med vänlig hälsning,
Servicecenter
Järfälla kommun
08-580 285 00
www.jarfalla.se
Besöksadress
Riddarplatsen 5,
Jakobsberg

References

Visible links
1. https://www.jarfalla.se/kommun-och-polit...

Servicecenter, Järfälla municipality

Hej!

 

Vi har tagit emot ditt e-postmeddelande och vidarebefordrar det för
handläggning. Vid frågor kontakta [1][e-postadress].

 

De personuppgifter vi får tillgång till när du kontaktar oss behandlas
enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan läsa mer om hur Järfälla
kommun behandlar dina personuppgifter här
[2]https://www.jarfalla.se/kommunochpolitik...

 

Med vänliga hälsningar

Tekniska nämnden

Från: Emmy Andersson <[Registrators #644 e-postadress]>
Skickat: den 7 september 2021 21:33
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Järfälla kommun
<[Järfälla kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Avfallshantering
Hej,
Jag vill ta del av era allmänna handlingar ang. Avfallshanteringen i
Järfälla kommun.

Med vänlig hälsning,

Emmy Andersson

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #644 e-postadress]

Är [Järfälla kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar
till Järfälla kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1mNgq...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1mNgq...

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations
sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. https://www.jarfalla.se/kommunochpolitik...

Servicecenter, Järfälla municipality

1 Attachment

Hej Emmy!

       

Tack för din förfrågan om att få ta del om allmänna handlingar angående
Avfallshanteringen i Järfälla kommun. Inom avfallshanteringen finns det
olika delar såsom kommunens upphandlingar (upphandlingsdokument, anbud,
avtal) med de entreprenörer som hämtar avfall i kommunen, beslut om
kommunens renhållningsordning (Avfallsföreskrifterna, avfallstaxan),
arbetsmiljöärenden såsom t.ex. beslut om anvisad plats mm. Kommunen tar ut
en avgift på 2 kr per sida enligt beslut i kommunfullmäktige. För att
acceptera avgiften behöver kommunen därför veta var fakturan ska skickas
(adress samt till vilken person fakturan ska ställas).

 

Vilken del av avfallshanteringen är du intresserad av att ta del av?

 

Med vänlig hälsning,

________________________________________

Agnes Sörliden

Järfälla kommun

Avfallshandläggare

08-58028500

[Järfälla kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

[1]www.jarfalla.se

________________________________________

 

Från: Emmy Andersson <[Registrators #644 e-postadress]>
Skickat: den 7 september 2021 21:33
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Järfälla kommun
<[Järfälla kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Avfallshantering
Hej,
Jag vill ta del av era allmänna handlingar ang. Avfallshanteringen i
Järfälla kommun.

Med vänlig hälsning,

Emmy Andersson

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #644 e-postadress]

Är [Järfälla kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar
till Järfälla kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1mNgq...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1mNgq...

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations
sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. file:///tmp/outbind:/500/www.jarfalla.se