Arvfondsdelegationens arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

The request was partially successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

info, Inheritance Fund Commission

Hej
Nedan ser du kostnaderna för allmänna handlingar. Jag vidarebefordrar ditt mejl till arkivarie.

Vi har tagit emot ditt mejl med begäran om kopior.
Nio sidor är gratis, den tionde kostar 50 kr och sedan 2 kr per sida.

Porto debiteras: 10-19 sidor kostar 18 kr. 20-50 sidor kostar 36 kr. 51-100 sidor kostar 54 kr, 101-200 sidor kostar 72 kr.
Inget porto utgår vid utskick via mejl men observera att kostnaden för 10 sidor eller mer kommer att faktureras.
Vi behöver därför en postadress att skicka handlingarna till samt faktura om antalet överstiger nio sidor.

Vid återkommande småbeställningar tas avgift ut redan från första sidan med 50 kr.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #19 email]]
Skickat: den 27 maj 2019 10:36
Till: info
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arvfondsdelegationens arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #19 email]

Är [Inheritance Fund Commission request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Arvfondsdelegationen? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Annica Georgsson, Inheritance Fund Commission

Det blir 17 sidor totalt. Fakturaadress?

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: info
Skickat: den 27 maj 2019 11:19
Till: 'Elenor Weijmar'
Ämne: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arvfondsdelegationens arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej
Nedan ser du kostnaderna för allmänna handlingar. Jag vidarebefordrar ditt mejl till arkivarie.

Vi har tagit emot ditt mejl med begäran om kopior.
Nio sidor är gratis, den tionde kostar 50 kr och sedan 2 kr per sida.

Porto debiteras: 10-19 sidor kostar 18 kr. 20-50 sidor kostar 36 kr. 51-100 sidor kostar 54 kr, 101-200 sidor kostar 72 kr.
Inget porto utgår vid utskick via mejl men observera att kostnaden för 10 sidor eller mer kommer att faktureras.
Vi behöver därför en postadress att skicka handlingarna till samt faktura om antalet överstiger nio sidor.

Vid återkommande småbeställningar tas avgift ut redan från första sidan med 50 kr.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #19 email]]
Skickat: den 27 maj 2019 10:36
Till: info
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arvfondsdelegationens arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #19 email]

Är [Inheritance Fund Commission request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Arvfondsdelegationen? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------