Arkivbeskrivningen samt beskrivning av allmänna handlingar

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Eklind Anders - TSB, Skaraborg's District Court

3 Attachments

Hej,

Bifogat översänds begärt material. Någon avgift utgår inte, endast förteckningen har skannats in, understiger 10 sidor.

Med vänlig hälsning
Anders Eklind
Chefsadministratör, Serviceenhet, Skaraborgs tingsrätt
0500-49 92 12 • 0703972974 • [email address] • Postadress: Box 174, 541 24 Skövde • Besöksadress: Eric Ugglas plats 2 • Fax: 0500-49 92 01 • www.skaraborgstingsratt.domstol.se
 
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Registrator Skaraborgs tingsrätt - TSB
Skickat: den 28 maj 2019 06:49
Till: Eklind Anders - TSB <[email address]>
Ämne: VB: Freedom of Information request - Arkivbeskrivningen samt beskrivning av allmänna handlingar

 
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #346 email]]
Skickat: den 28 maj 2019 00:39
Till: Registrator Skaraborgs tingsrätt - TSB <[email address]>
Ämne: Freedom of Information request - Arkivbeskrivningen samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #346 email]

Is [Skaraborg&#39;s District Court request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Skaraborg's District Court? If so, please contact us using this form:
http://handlingar.se/en/change_request/n...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
http://handlingar.se/en/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------