Arkivbeskrivningen samt beskrivning av allmänna handlingar

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Vikström Jörgen - TLY, Lycksele District Court

2 Attachments

 

 

Med vänlig hälsning

Registrator
Lycksele tingsrätt

0950-237 00 • [Lycksele District Court request email] • Postadress: Box 53, 921 22
Lycksele • Besöksadress: Bångvägen 14 • Fax: 0950-237 35 •
[1]www.lyckseletingsratt.se

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [[2]mailto:[FOI #339 email]]
Skickat: den 28 maj 2019 00:32
Till: Registrator Lycksele tingsrätt - TLY <[3][email address]>
Ämne: Freedom of Information request - Arkivbeskrivningen samt beskrivning
av allmänna handlingar

 

Hej, Jag vill ta del av:

 

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt

 

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

 

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Mvh,

 

Elenor

 

-------------------------------------------------------------------

 

Please use this email address for all replies to this request:

[4][FOI #339 email]

 

Is [5][Lycksele District Court request email] the wrong address for Freedom of
Information requests to Lycksele District Court? If so, please contact us
using this form:

[6]http://handlingar.se/en/change_request/n...

 

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on
the internet. Our privacy and copyright policies:

[7]http://handlingar.se/en/help/officers

 

 

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. http://www.lyckseletingsratt.se/
2. mailto:[FOI #339 email]
3. mailto:[email address]
4. mailto:[FOI #339 email]
5. mailto:[Lycksele District Court request email]
6. http://handlingar.se/en/change_request/n...
7. http://handlingar.se/en/help/officers