Arkivbeskrivningen samt beskrivning av allmänna handlingar

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Marsten Helena - TSN, Södertörn District Court

Hej,

Vi har mottagit din begäran och kommer handlägga din begäran så snart som möjligt. Vi har just nu ca 3 dagars handläggningstid.

Med vänlig hälsning
Helena Marsten
Enhetschef, Administrativa avdelningen, Registrering och arkiv, Södertörns tingsrätt
08-561 68000 • 0736-299566 • [email address] • Postadress: 141 84 Huddinge • Besöksadress: Björnkullavägen 5 A • Fax: 08-711 05 80 • www.sodertornstingsratt.domstol.se
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Administrationen Södertörn - TSN - TSN
Skickat: den 29 maj 2019 09:19
Till: Marsten Helena - TSN <[email address]>
Ämne: VB: Freedom of Information request - Arkivbeskrivningen samt beskrivning av allmänna handlingar

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #352 email]]
Skickat: den 28 maj 2019 00:45
Till: Registrator Södertörns Tingsrätt - TSN <[email address]>
Ämne: Freedom of Information request - Arkivbeskrivningen samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #352 email]

Is [Södertörn District Court request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Södertörn District Court? If so, please contact us using this form:
http://handlingar.se/en/change_request/n...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
http://handlingar.se/en/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

Marsten Helena - TSN, Södertörn District Court

1 Attachment

Hej,

Bifogat finner du de begärda handlingarna.

Med vänlig hälsning
Helena Marsten
Enhetschef, Administrativa avdelningen, Registrering och arkiv, Södertörns tingsrätt
08-561 68000 • 0736-299566 • [email address] • Postadress: 141 84 Huddinge • Besöksadress: Björnkullavägen 5 A • Fax: 08-711 05 80 • www.sodertornstingsratt.domstol.se
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #352 email]]
Skickat: den 28 maj 2019 00:45
Till: Registrator Södertörns Tingsrätt - TSN <[email address]>
Ämne: Freedom of Information request - Arkivbeskrivningen samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #352 email]

Is [Södertörn District Court request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Södertörn District Court? If so, please contact us using this form:
http://handlingar.se/en/change_request/n...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
http://handlingar.se/en/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------