Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Second Ap-fund

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

info, Second Ap-fund

1 Attachment

Hej Elenor,

Bifogar Andra AP-fondens Arkivbeskrivning. Denna utgör även Andra AP-fondens beskrivning av allmänna handlingar.

Vänliga hälsningar,

Caroline Eking
Informatör / Public Relations Officer
Andra AP-fonden / AP2
P.O. Box 11155, SE-404 24 Göteborg
Visitors: Östra Hamngatan 26
Phone +46 31 704 29 10
Mobile +46709957232
www.ap2.se

show quoted sections