Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

The request was partially successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Registratorn, Swedish National Bank

2 Attachments

Hej,

 

Vi skickar här Riksbankens arkivbeskrivning 1900-1998 och arkivbeskrivning
1999-2014. Arkivet 1999-2014 håller på att slutförtecknas därför finns för
närvarande bara innehållsförteckning över arkivserier.

Vidare har vi för närvarande ingen sammanfattande beskrivning av allmänna
handlingar men arbetet med att upprätta en sådan pågår.

 

Vänliga hälsningar

 

Registrator /Avdelningen för verksamhetsstöd

SVERIGES RIKSBANK

103 37 Stockholm

Tel: +46 8 787 00 00 växel /Fax: +46 8 21 05 31

[1][Swedish National Bank request email]

[2]www.riksbank.se

 

Läs om hur Riksbanken hanterar personuppgifter i vår integrationspolicy.

Read about the Riksbank’s handling of personal data in our integrity
policy.^

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Swedish National Bank request email]
2. http://www.riksbank.se/