Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to National Audit Office

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was partially successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Registrator, National Audit Office

2 Attachments

Hej!

 

Riksrevisionens beskrivning av allmänna handlingar enligt 4 kap 2§ OSL
bifogas.

 

Myndighetens arkivbeskrivning är ännu inte färdigställd. Det finns därför
inte någon upprättad version att lämna ut.

 

Med vänlig hälsning

 

---------------------------------------

registrator

› Telefon: 08-5171 4064

› Besöksadress: Nybrogatan 55

› Postadress: 114 90 Stockholm

› Webbplats: [1]www.riksrevisionen.se

› E-post: [2][National Audit Office request email]

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Elenor Weijmar <[3][FOI #263 email]>

Skickat: den 27 maj 2019 18:46

Till: Registrator <[4][National Audit Office request email]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt
beskrivning av allmänna handlingar

 

Hej, Jag vill ta del av:

 

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt

 

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

 

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Mvh,

 

Elenor

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[5][FOI #263 email]

 

Är [6][National Audit Office request email] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Riksrevisionen? Om så är fallet, vänligen kontakta oss
genom detta formulär:

[7]https://eur01.safelinks.protection.outlo...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

[8]https://eur01.safelinks.protection.outlo...

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. http://www.riksrevisionen.se/
2. mailto:[National Audit Office request email]
3. mailto:[FOI #263 email]
4. mailto:[National Audit Office request email]
5. mailto:[FOI #263 email]
6. mailto:[National Audit Office request email]
7. https://eur01.safelinks.protection.outlo...
8. https://eur01.safelinks.protection.outlo...