Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

The request was partially successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Juridiska Arkivet, Parliament Administration

Hej!

Vi hanterar din förfrågan och återkommer till dig så snart vi kan.

Med vänlig hälsning

Arkivet
Riksdagsförvaltningen
Kammarkansliet, juridiska enheten

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Registrator Riksdagsförvaltningen <[Parliament Administration request email]>
Skickat: den 28 maj 2019 09:06
Till: Juridiska Arkivet <[email address]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar
Prioritet: Hög

Hej,

Hanterar ni den här begäran?

Vänliga hälsningar/ Marika

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar < >
Skickat: den 27 maj 2019 18:45
Till: Registrator Riksdagsförvaltningen <[Parliament Administration request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #262 email]

Är [Parliament Administration request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Riksdagsförvaltningen? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Juridiska Arkivet, Parliament Administration

2 Attachments

Hej, översänder myndighetens arkivbeskrivning.

Beskrivning av allmänna handlingar enligt 4 kap 2§ OSL är ännu inte
färdigställd. Det finns därför
inte någon allmän handling att lämna ut.

Om du inte är nöjd med denna bedömning kan du begära att
Riksdagsförvaltningen prövar frågan. Vid en sådan prövning fattas ett
skriftligt beslut, vilket krävs för att du ska kunna överklaga beslutet.
En begäran om skriftligt beslut kan du göra direkt till denna e-post.

Med vänlig hälsning,

Arkivet
Riksdagsförvaltningen
Kammarkansliet, juridiska enheten