Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

The request was partially successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Noreply, Parliamentary Mediator

Hej,
Vi har mottagit din förfrågan och återkommer när handläggningen är klar.

Med vänlig hälsning

Registratorsexpeditionen

Riksdagens ombudsmän • Box 16327 • Besöksadress Västra Trädgårdsgatan 4 A • 103 26 Stockholm
Telefon vxl 08-786 51 00 • Fax 08 21 65 58 • www.jo.se

Riksdagens ombudsmän – JO kommer att hantera dina personuppgifter på sätt som framgår av information på JO:s webbplats, se Om JO > Behandling av personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #261 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 18:45
Till: Justitieombudsmannen <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #261 email]

Är [JO request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Riksdagens Ombudsmän? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Det går inte att svara på detta meddelande. Om du vill kontakta JO, vänligen använd adressen [JO request email]

Justitieombudsmannen, Parliamentary Mediator

1 Attachment

Hej
Bifogar en handling enl punkt 2.
Vi har ingen arkivbeskrivning för tillfället men vi arbetar på den.

Med vänlig hälsning
 
Agneta Engberg
Huvudregistrator
 

Riksdagens ombudsmän • Box 16327 • Besöksadress Västra Trädgårdsgatan 4 A • 103 26 Stockholm
Telefon 08-786 51 24 • Telefon vxl 08-786 51 00 • Fax 08 21 65 58 • www.jo.se

Riksdagens ombudsmän – JO kommer att hantera dina personuppgifter på sätt som framgår av information på JO:s webbplats, se Om JO > Behandling av personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #261 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 18:45
Till: Justitieombudsmannen <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #261 email]

Är [JO request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Riksdagens Ombudsmän? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------