Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Local Safety Board at Oskarshamn

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was partially successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Ted Lindquist, Local Safety Board at Oskarshamn

3 Attachments

 • Attachment

  Lokala s kerhetsn mnden Oskarshamn slutlig klassificeringsstruktur.pdf

  181K Download View as HTML

 • Attachment

  LSN Oskarshamn gallringsf reskrifter avseende handlingar av tillf llig eller ringa betydelse 2018.pdf

  5.7M Download View as HTML

 • Attachment

  ARBETSORDNING LOKALA S KERHETSN MNDEN OSKARSHAMN 2019.pdf

  29K Download View as HTML

M a a er begäran och ställda frågor se svar från lokala säkerhetsnämnden nedan och bilagor.

1) Lokala säkerhetsnämnden kan ej besvara frågan. Någon arkivförteckning och arkivbeskrivning är inte upprättad. Arbetet med detta kommer att initieras tillsammans med arkivansvariga på kommunalförbundet Sydarkivera, som sköter Oskarshamns kommuns arkiv.

2) Se bifogade Arkivförteckning/Klassificeringsstruktur med processbeskrivning samt gallringsfrister för handlingar med tillfällig eller ringa betydelse, som fastställts av säkerhetsnämnden 2018-12-19, § .

Lokala säkerhetsnämnden arbetsordning bifogas f k. Se avsnittet Arkivvård sid. 5.

Med vänlig hälsning!

Ted Lindquist
sekreterare
                                                          
                     
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID
OSKARSHAMNS KÄRNKRAFTVERK

Oskarshamns kommun
Tel: +46 491764286
Mobil/Cellphone: +46705296748
Fax: +46 491 88790
e-post/e-mail: [Local Safety Board at Oskarshamn request email]
Postadress: Box 706, 572 28 OSKARSHAMN, SWEDEN

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #260 email]]
Skickat: den 27 maj 2019 18:43
Till: Ted Lindquist
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #260 email]

Är [Local Safety Board at Oskarshamn request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Lokala Säkerhetsnämnden Vid Oskarshamn? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------