Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to The Swedish ESF Council

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was partially successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Lindberg Abir, The Swedish ESF Council

1 Attachment

Hej Elenor!

Hos Svenska ESF-rådet är myndighetens arkivbeskrivning och myndighetens beskrivning av allmänna handlingar samma dokument. Arkivet är ju per definition myndighetens allmänna handlingar.

Du får vår nuvarande beskrivning från 2017, vi har haft organisationsförändringar efter det, så den håller på att uppdateras men är idag i utkastläge (ej allmän handling).

Hälsningar

Abir Lindberg
Arkivarie, Attesterande & Administration
------------------------------------------------
Svenska ESF-rådet
Box 397
Postnr: 801 05 Gävle
Besöksadress: Drottninggatan 9, Gävle
Tfn: 026-54 26 77
e-post: [email address]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #249 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 18:39
Till: ESF <[ESF request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #249 email]

Är [ESF request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Svenska Esf-Rådet? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------