Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Swedish Institute For European Policy Studies

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Katarina Flodén, Swedish Institute For European Policy Studies

2 Attachments

Hej Elenor,
1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§),
- Sieps arkivbeskrivning, bifogad.
2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).
- I Sieps Klassificeringsstruktur återfinns allmänna handlingar under punkt 3.2.3. bifogad.

Mvh
Katarina

 
Eleonore Dupis Hellström
Coordinator for Research projects and HR Swedish Institute for European Policy Studies (SIEPS) Torsgatan 11 Box 55 SE - 101 21 Stockholm
 
[email address]
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #246 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 18:38
Till: Sieps - Information <[SIEPS request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #246 email]

Är [SIEPS request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Svenska Institutet För Europapolitiska Studier? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------