Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Geological Survey of Sweden

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Karl Olsson, Geological Survey of Sweden

2 Attachments

Hej Elenor,

 

Här kommer vår arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar
(samma dokument). Jag bifogar även diarieplanen som visar lite tydligare
klassificeringsstruktur.

Vi passade även på att uppdatera dokumentet med lite mer bra info.

 

Om du vill ha mer info kring våra handlingar får du gärna utifrån detta
material återkomma med mer preciserad fråga kring specifik verksamhet och
tid.

 

Mvh

Karl

 

Karl Olsson, Arkivarie

Sveriges geologiska undersökning SGU

Verksamhetsstöd-Geodata
tel. 018 - 17 91 07, [1][email address]

Besöksadress: Villavägen 18 Uppsala
[2]www.sgu.se

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.sgu.se/