Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to The Swedish Commission on Security and Integrity Protection

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Ann-Britt Andersson, The Swedish Commission on Security and Integrity Protection

2 Attachments

Hej Elenor, bifogat finner du efterfrågade handlingar.

Hälsar Ann-Britt

Ann-Britt Andersson
Assistent, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
______________________________________________
Tel: 08-617 98 06 * Tel växel: 08-617 98 00 * Fax: 08-617 98 88
[email address] * www.sakint.se * Postadress: Box 22523,
104 22 Stockholm * Besöksadress: Norr Mälarstrand 6, Stockholm
För information om hur nämnden behandlar personuppgifter, se nämndens hemsida

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #241 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 18:37
Till: Sakint <[SÄKINT request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #241 email]

Är [SÄKINT request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Säkerhets- Och Integritetsskyddsnämnden? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------