Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to The Swedish Defence Recruitment Agency

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Rekryteringsmyndigheten, The Swedish Defence Recruitment Agency

Vi har tagit emot ditt e-postmeddelande. Ditt meddelande kan komma att registreras som en allmän handling hos Rekryteringsmyndigheten.
Du kan läsa mer om myndighetens allmänna handlingar här: http://rekryteringsmyndigheten.se/om-rek...

De personuppgifter som du lämnar i e-postmeddelandet kommer att behandlas av Rekryteringsmyndigheten. Rekryteringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för uppgifterna.
Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter här: http://rekryteringsmyndigheten.se/om-rek...

Med vänlig hälsning
Rekryteringsmyndigheten

Tänk på miljön - skriv inte ut e-post i onödan.

Georgiou, Linda-Marie, The Swedish Defence Recruitment Agency

Hej Elenor!

Här är länkarna till myndighetens arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar.

1) http://www.rekryteringsmyndigheten.se/gl...)

2) http://rekryteringsmyndigheten.se/om-rek...

Vänliga hälsningar
Linda Georgiou
Arkivarie
Rekryteringsmyndigheten

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #235 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 18:36
Till: Rekryteringsmyndigheten <[The Swedish Defence Recruitment Agency request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #235 email]

Är [The Swedish Defence Recruitment Agency request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Tänk på miljön - skriv inte ut e-post i onödan.