Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Transport Analysis

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Trafikanalys, Transport Analysis

Hej Elenor,

Är osäker på om du fått återkoppling på ditt mail nedan. Om inte, ber jag så mycket om ursäkt för det och vill härmed meddela att vi tagit emot din begäran om utlämnade av begärda handlingar.
Vi återkommer inom kort med handlingarna.

Med vänlig hälsning,
Monica Johnsson
_____________________
Administratör/Registrator
Trafikanalys
Rosenlundsgatan 54
118 63 Stockholm

Tel 0104144205
[mobile number]
Fax 010 414 42 10
[email address]
www.trafa.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #234 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 18:36
Till: Trafikanalys <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #234 email]

Är [TRAFA request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Trafikanalys? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Trafikanalys, Transport Analysis

1 Attachment

Hej Elenor

Ursäkta dröjsmålet.

Bifogat finner du vår Arkivbeskrivning för Trafikanalys.
Där finner du även beskrivning av våra olika typer av handlingar.

Med vänlig hälsning,
Registrator
_____________
Trafikanalys
Rosenlundsgatan 54
118 63 Stockholm

Tel 010 414 42 00
[mobile number]
Fax 010 414 42 10
www.trafa.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #234 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 18:36
Till: Trafikanalys <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #234 email]

Är [TRAFA request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Trafikanalys? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------