Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Swedish Transport Agency

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

FB-TS-RES-Registrator TS, Swedish Transport Agency

Hej,
Transportstyrelsen har tagit emot din e-post.
 
Mvh
Registraturen
 
 

Edwall Fredrik, Swedish Transport Agency

2 Attachments

Hej!

 

Översänder enligt begäran Transportstyrelsens arkivbeskrivning och
klassificeringsstruktur. Båda två tillsammans uppfyller de lagparagrafer
som hänvisas till i ArkivL och OSL.

 

Vänligen

 

Fredrik Edwall

Objektspecialist informationsredovisning och e-arkiv

 

Strategisk utveckling och förvaltning

Informationsförvaltning

FO Webb och dokument

 

Direkt: 010-495 40 80

Mobil: 0733-34 39 36

 

Transportstyrelsen

701 88 Örebro