Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

registrator@uka.se, Swedish Higher Education Authority

Universitetskanslersämbetet har tagit emot ditt meddelande och kommer att besvara det så snart som möjligt.

Your e-mail has reached The Swedish Higher Education Authority and will be answered as soon as possible.

Registrator, Swedish Higher Education Authority

1 Attachment

Hej,
Översänder önskade handling för UKÄ. Jag beklagar att det har dröjt så länge.
Vänliga hälsningar

Marie Norell
Verksarkivarie/verksregistrator/Archivist

Avdelningen för verksamhetsstöd/Department of Administration and IT
Universitetskanslersämbetet/Swedish Higher Education Authority
Besöksadress: Löjtnantsgatan 21
Box 7703, SE-103 95 Stockholm, Sweden 
Tfn/Phone: +46 8 563 085 70
www.uka.se

UKÄ är en statlig myndighet. Det du skickar in till UKÄ via e-post eller ett formulär blir en allmän handling. Det innebär att vem som helst kan begära att få del av det du skickat in – om inte handlingarna bedöms vara hemliga enligt offentlighets- och sekretesslagen.

http://www.uka.se/om-oss/om-webbplatsen/...
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #228 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 18:35
Till: Registrator <[UKÄ request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #228 email]

Är [UKÄ request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Universitetskanslersämbetet? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------