Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to The National Agency for Public Procurement

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Registrator UHM, The National Agency for Public Procurement

2 Attachments

Hej,

Bifogar önskade handlingar.

Med vänlig hälsning

Registrator
Verksamhetsstödsenheten

Upphandlingsmyndigheten/
The National Agency for Public Procurement
Box 1194/ Svetsarvägen 10
171 41 Solna, Sweden
Växel/Head office: +46 (0)8-586 217 00
Upphandlingsstöd/Helpdesk: +46 (0)8-586 217 01
www.upphandlingsmyndigheten.se
[email address]
Twitter: @uhmynd

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #227 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 18:34
Till: Registrator UHM <[UHMYND request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #227 email]

Är [UHMYND request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Upphandlingsmyndigheten? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
https://eur02.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://eur02.safelinks.protection.outlo...

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------