Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Swedish Prosecution Authority

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request is waiting for clarification. If you are Elenor Weijmar, please sign in to send a follow up message.

Elenor Weijmar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Swedish Prosecution Authority

2 Attachments

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    beg ran enligt Offentlighetsprincipen Arkivbeskrivning samt beskrivning av allm nna handlingar.txt

    1K Download View as HTML

This is the mail system at host handlingar.se.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Swedish Prosecution Authority request email]>: host mail2.aklagare.se[156.49.254.5] refused to talk
to me: 554 5.7.1 Delivery not authorized