Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to The Swedish Tax Agency

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was partially successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

The Swedish Tax Agency

Vi har mottagit ditt e-brev och kommer att besvara din fråga så snart vi
kan.

För ytterligare kontakt med Skatteverket gällande detta ärende ange
ärendenummer:
19MBSKV289399 

Med vänliga hälsningar
Skatteverket

We have received your e-mail and will give you an answer as soon as
possible.

For further contact with Skatteverket regarding this matter, please enter
the case number:
19MBSKV289399 

Best regards
Skatteverket

The Swedish Tax Agency

Hej!

Skatteverket har upprättade arkivbeskrivningar för åren 2004-2011,
2012-2017. Skatteverket har även upprättat arkivbildningsplan för åren
2004-2011, klassificeringsstruktur (SKV KS3) för åren 2012-2017 och
diarieplan för 2019-01-01-2019-06-31.

Arkivbeskrivningarna innehåller ett antal bilagor. Innehållet i bilagorna
rör bland annat Skatteverkets organisationskoder, vilket lagar som styr
verksamheten, överlämnade arkiv till Riksarkivet. Antal sidor uppgår till
ca 330 st.

Kostnaden för utlämnande av begärda handlingar uppgår till 22 250 kr.
Antal sidor uppgår till 455 st.
Kostnaden för utlämnande av begärda handlingar, exklusive bilagor, uppgår
till 5 700 kr. Antal sidor uppgår till 114 st.

Skatteverket följer avgiftsförordningen och tar betalt fr.o.m. den 10:e
kopian, även om utlämnande görs i elektronisk form såsom genom e-post. Se
bifogad länk till Skatteverket, Rättslig vägledning.

[1]https://www4.skatteverket.se/rattsligvag...

Du är välkommen att ta del av de begärda handlingarna kostnadsfritt på
något av Skatteverkets kontor.

--------------------------------------------------------------------------

Med vänlig hälsning
Ulrika K Johansson
Arkivarie

Skatteverket
Telefon: 010-5736017

Twitter: @Skatteverket
[2]www.skatteverket.se

--------------------------------------------------------------------------

Från: [FOI #215 email]
Skickat: 2019-05-27 18:33:08
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Sk atteverket
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt
beskrivning av allmänna handlingar
Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #215 email]

Är [The Swedish Tax Agency request email] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Skatteverket? Om så är fallet, vänligen kontakta oss
genom detta formulär:
[3]http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
[4]http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

ID:19MBSKV289399

References

Visible links
1. https://www4.skatteverket.se/rattsligvag...
2. http://www.skatteverket.se/
3. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
4. http://handlingar.se/sv/help/officers