Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to National Board of Forensic Medicine

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

RMV, National Board of Forensic Medicine

Rättsmedicinalverket har tagit emot ditt e-postmeddelande. Vi kommer att
behandla ditt ärende så snart som möjligt.
 
Du kan inte svara på detta meddelande.
 
Information om Rättsmedicinalverket hittar du på www.rmv.se
 
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90, hus D, plan 7
Postadress: Box 206, 101 24 Stockholm
Tel: 010-483 41 00, Fax: 08-24 05 30
E-post: [RMV request email] , Internet: www.rmv.se
 

Jonas Almen, National Board of Forensic Medicine

1 Attachment

Hej, bifogar begärd handling. En beskrivning av allmänna handlingar enligt
OSL 4 kap. 2 § finns inte upprättad.

 

Med vänlig hälsning

 

Jonas