Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Jenny Pettersson, The National Agency for Special Needs Education and Schools

2 Attachments

Hej Ellinor,

 

Här kommer arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för
Specialpedagogiska skolmyndigheten.

 

Med vänliga hälsningar

Jenny Pettersson

 

 

 

Jenny Pettersson

Arkivarie
Specialpedagogiska skolmyndigheten

Rättsenheten
Box 1409

171 27 Solna

 

Tel. 010-473 50 00

____________________________________

[1]www.spsm.se

SPSM finns även på Twitter och Facebook.

 

 

---
För information om hur Specialpedagogiska skolmyndigheten behandlar
personuppgifter:
https://www.spsm.se/personuppgifter

References

Visible links
1. http://www.spsm.se/