Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Swedens National Centre for Architecture and design

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Info, Swedens National Centre for Architecture and design

1 Attachment

Hej Elenor,

Här kommer arkivbeskrivning för Statens centrum för arkitektur och design
(ArkDes). Vänligen återkom om du även är intresserad av bilagor till
beskrivningen. Arkivbeskrivningen är även en beskrivning av myndighetens
allmänna handlingar.

Vänliga hälsningar

Registrator

Statens centrum för arkitektur och design (ArkDes)

--------------------------------------------------------------------------

Från: Elenor Weijmar <[FOI #205 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 18:25:23
Till: Info
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt
beskrivning av allmänna handlingar
 
Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #205 email]

Är [ARKDES request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till
Statens Centrum För Arkitektur Och Design? Om så är fallet, vänligen
kontakta oss genom detta formulär:
[1]http://handlingar.se/sv/change_request/n...

[2][IMG] [3]Be oss uppdatera e-postadressen för Statens Centrum För
Arkitektur Och Design - handlingar.se
handlingar.se

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
[4]http://handlingar.se/sv/help/officers

[5][IMG] [6]Registratorer och tjänstepersoner - handlingar.se
handlingar.se

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
2. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
3. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
4. http://handlingar.se/sv/help/officers
5. http://handlingar.se/sv/help/officers
6. http://handlingar.se/sv/help/officers