Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to National Property Board Sweden

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was partially successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Arkivarie, National Property Board Sweden

Hej Elenor,

Jag bekräftar härmed att Statens fastighetsverk tagit emot din begäran om att ta del av allmän handling. Vi arbetar skyndsamt med att besvara den.

Vänliga hälsningar

Statens fastighetsverk
Magnus Nilsson
Arkivarie
Arkiv och informationsförvaltning
[email address]
+46 10 478 71 03
Box 2263, 103 16 Stockholm, SWEDEN
Sankt Paulsgatan 6, Stockholm

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: SFV
Skickat: den 28 maj 2019 09:17
Till: Arkivarie <[email address]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #203 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 18:25
Till: SFV <[SFV request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #203 email]

Är [SFV request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Statens Fastighetsverk? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Arkivarie, National Property Board Sweden

1 Attachment

Hej Elenor,

Bifogat finner du gällande arkivbeskrivning hos Statens fastighetsverk. Den motsvarar kraven både i Arkivlagen 6 § och Offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2 §. Det pågår för närvarande arbete med att uppdatera myndighetens arkivbeskrivning.

Vänliga hälsningar

Statens fastighetsverk
Magnus Nilsson
Arkivarie
Arkiv och informationsförvaltning
[email address]
+46 10 478 71 03
Box 2263, 103 16 Stockholm, SWEDEN
Sankt Paulsgatan 6, Stockholm

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #203 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 18:25
Till: SFV <[SFV request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #203 email]

Är [SFV request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Statens Fastighetsverk? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------