Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to National Historical Museums

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was partially successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

SHM registrator, National Historical Museums

Hej

Jag vill be dig att förtydliga vilka handlingar du vill ha.

Statens historiska museer ( SHM) har flera arkivbeskrivningar och även arkivförteckningar. Vill du ha arkivförteckningarna också?

Sedan år 2018 ingår tidigare museimyndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet i SHM. Det finns arkivbeskrivningar och förteckningar från dessa museer också.

Vi kan skicka handlingarna via e-post och kommer att ta betalt för utlämnande i enlighet med avgiftsförordningen.

Med vänlig hälsning
………………........................................................................................................................
Erica Nyström
Myndighetsarkivarie

Statens historiska museer
Avdelningen för verksamhetsstöd
Box 5428, 114 84 Stockholm
Tel: 08-519 557 35, mobil: 076-721 88 29
E-post: [email address]

Webb: www.shm.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #199 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 18:24
Till: SHM registrator <[SHM request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #199 email]

Är [SHM request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Statens Historiska Museer? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------