Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Swedish Board of Agriculture

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Martina Ingvarsson, Swedish Board of Agriculture

1 Attachment

  • Attachment

    Beg ran om Arkivbeskrivning.zip

    11.9M Download

Hej!

Jordbruksverkets arkivbeskrivning är upprättad enligt 6 § arkivlagen och är kompletterad med beskrivning av Jordbruksverkets allmänna handlingar enligt bestämmelserna i 4 kap 2 § i offentlighets- och sekretesslagen. Bifogar myndighetens arkivbeskrivning med de bilagor som var aktuella när den beslutades.

Sedan arkivbeskrivningen upprättades har Jordbruksverket genomfört en omorganisation och arkivbeskrivningen har inte justerats rörande omorganisationen. Jag kompletterat därför arkivbeskrivningen och dess bilagor med även den senaste versionen av generaldirektörens arbetsordning där organisationen finns beskriven.
Se fil med följande namn: Generaldirektörens arbetsordning.

Tillämpningsbeslutet för RA-FS 1996:7 gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse har uppdaterats och jag bifogar därför även den senaste versionen av den.
Se fil med följande namn: Tillämpningsbeslut tillfällig eller ringa betydelse

Martina Ingvarsson
Arkivarie
Serviceenheten
Jordbruksverket

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #196 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 18:24
Till: Jordbruksverket <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #196 email]

Är [Swedish Board of Agriculture request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Statens Jordbruksverk? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------