Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Local Safety Board at Forsmark as part of a batch sent to 6 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Lokala Säkerhetsnämnden, Local Safety Board at Forsmark

4 Attachments

Hej Elenor,

Bifogat finner du handlingar för Lokala säkerhetsnämnden.
Kan nämna att dokumenthanteringsplanen ska uppdateras. I och med en
nyligen genomförd omorganisation finns det anledning att se över frågan,
liksom vårt arkivreglemente där arbete med dokumenthanteringsplanerna
beskrivs.

Lägger kopia till nämndens ordförande och kommunens arkivarie.

 

Med vänlig hälsning

Kersti Ingemarsson

Sekreterare

Lokala säkerhetsnämnden

Sektor Verksamhetsstöd

--------------------------------------------------

Stångörsgatan 10, Box 66

742 21 Östhammar

Tfn 0173-86 115

[1]www.osthammar.se

 

[2]KommunLogga_liten

 

När du har kontakt med oss på Östhammars kommun via e-post så innebär det
att vi behandlar dina personuppgifter. Mer om hur vi gör det kan du läsa
här: [3]https://www.osthammar.se/gdpr

 

 

 

Från: Elenor Weijmar <[4][Registrators #573 e-postadress]>
Datum: 29 mars 2021 13:40:32 CEST
Till: "Widén-Berggren, Margareta"
<[5][e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt
beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[6][Registrators #573 e-postadress]

Är [7][Lokala Säkerhetsnämnden Vid Forsmark e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för
Offentlighetsprincipen förfrågningar till Lokala Säkerhetsnämnden Vid
Forsmark? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:
[8]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att
publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
[9]https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.osthammar.se/
3. http://www.osthammar.se/gdpr
4. mailto:[Registrators #573 e-postadress]
5. mailto:[e-postadress]
6. mailto:[Registrators #573 e-postadress]
7. mailto:[Lokala Säkerhetsnämnden Vid Forsmark e-postadress för begäran om allmän handling]
8. https://handlingar.se/sv/change_request/...
9. https://handlingar.se/sv/help/officers