Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Camilla Karlström, The Nuclear Waste Fund

2 Attachments

Hej,

 

Bifogat finns Kärnavfallsfondens arkivbeskrivning (i
strukturinformationen) och beskrivning av allmänna handlingar.

 

Med vänlig hälsning

 

Camilla Karlström

Arkivarie

 

Kammarkollegiet

Rättsavdelningen Staben

 

Direkttelefon: 08-700 09 19

Växel: 08-700 08 00

Postadress: Box 2218, 103 15 Stockholm

Besöksadress: Slottsbacken 6, 111 30 Stockholm

 

[1]www.kammarkollegiet.se

 

[2]facebook.com/kammarkollegiet

[3]linkedin.com/kammarkollegiet

[4]youtube.com/kammarkollegiet

Information om hur Kammarkollegiet behandlar personuppgifter
[5]www.kammarkollegiet.se/personuppgifter

 

References

Visible links
1. http://www.kammarkollegiet.se/
2. https://www.facebook.com/kammarkollegiet
3. https://www.linkedin.com/company-beta/59...
4. https://www.youtube.com/channel/UCh6b4pL...
5. http://www.kammarkollegiet.se/personuppg...

Kärnavfallsfonden, The Nuclear Waste Fund

Hej Elenor,

Kärnavfallsfonden är en statlig myndighet (nämnd) som har till uppgift att ta emot och förvalta avgiftsmedel från kärnkraftsbolagen och andra innehavare av kärntekniska anläggningar. Avgifterna ska bl.a. finansiera framtida utgifter för att ta hand om använt kärnbränsle och andra restprodukter. Myndigheten leds av en styrelse som utses av regeringen.
Myndigheten har ingen personal. Administrationen sköts av Kammarkollegiet. Därmed har inte Kärnavfallsfonden de funktioner som du efterlyser.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[Registrators #572 e-postadress]>
Skickat: den 29 mars 2021 13:39
Till: Kärnavfallsfonden <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #572 e-postadress]

Är [Kärnavfallsfonden e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Kärnavfallsfonden? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------