We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Elenor Weijmar please sign in and let everyone know.

Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to The Swedish Defence Materiel Administration as part of a batch sent to 6 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

We're waiting for Elenor Weijmar to read a recent response and update the status.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

The Swedish Defence Materiel Administration

Hej Elenor,

FMV har mottagit din förfrågan och vi kommer att hantera den så snart som möjligt.
FMV gör alltid en sekretessbedömning av de begärda handlingarna innan vi lämnar ut dem. Sekretessbedömningen tar olika lång tid beroende på den mängd handlingar och vad eventuell sekretess avser. Vi hoppas att ni har förståelse för detta.
För din/er information vill vi även meddela att FMV tar ut en avgift, i enlighet med avgiftsförordningen, för kopior oavsett format och ev brevporto vid utlämnande. Avgiften är enligt följande:
De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kr, därefter kostar det 2 kr per sida.

Med vänliga hälsningar,

Registrator
FMV – Försvarets materielverk
Tel: 08-782 40 00
E-post: [FMV e-postadress för begäran om allmän handling]
Web: www.fmv.se
Hur FMV behandlar dina personuppgifter hittar du på: www.fmv.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[Registrators #570 e-postadress]>
Skickat: den 29 mars 2021 13:37
Till: Registrator FMV <[FMV e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #570 e-postadress]

Är [FMV e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Försvarets Materielverk? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

The Swedish Defence Materiel Administration

Hej Elenor,

FMV har nu genomfört en prövning av begärda handlingar och den sammanlagda utlämningen består av FMV arkivbeskrivning inkl. 3 bilagor.

Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar enl. OSL 4 kap. 2§ ingår i arkivbeskrivningen.

Det totala antalet kopiesidor för utlämningen är 75 stycken vilket innebär en kostnad på 180 kronor. Godkänner du denna kostnad?

Med vänliga hälsningar,

Registrator
FMV – Försvarets materielverk
Tel: 08-782 40 00
E-post: [FMV e-postadress för begäran om allmän handling]
Web: www.fmv.se
Hur FMV behandlar dina personuppgifter hittar du på: www.fmv.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Winbladh, Linda LIWIN <[e-postadress]> För Registrator FMV
Skickat: den 29 mars 2021 13:58
Till: Trv.registrator.support <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[Registrators #570 e-postadress]>
Skickat: den 29 mars 2021 13:37
Till: Registrator FMV <[FMV e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #570 e-postadress]

Är [FMV e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Försvarets Materielverk? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

The Swedish Defence Materiel Administration

Hej,
Går igenom förfrågningar och kan inte se att denna är besvarad.
Vänligen bekräfta eller dementera.

Mvh

Cornelia Billberg

Inköpsadministratör/Registrator
Myndighetsgemensamma uppgifter/Registrator, Jur Inf Reg
FMV - Försvarets materielverk
Swedish Defence Materiel Administration
SE-115 88  Stockholm, Sweden
Tel: +46 70 9824655
E-mail: [e-postadress]
Web: www.fmv.se

Hur FMV behandlar dina personuppgifter hittar du på: www.fmv.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Spegel, Jeanette JESPE För Trv.registrator.support
Skickat: den 9 april 2021 08:33
Till: [Registrators #570 e-postadress]
Ämne: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar Avstämning angående utgående avgift för utlämningen Ärende 21FMV2494

Hej Elenor,

FMV har nu genomfört en prövning av begärda handlingar och den sammanlagda utlämningen består av FMV arkivbeskrivning inkl. 3 bilagor.

Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar enl. OSL 4 kap. 2§ ingår i arkivbeskrivningen.

Det totala antalet kopiesidor för utlämningen är 75 stycken vilket innebär en kostnad på 180 kronor. Godkänner du denna kostnad?

Med vänliga hälsningar,

Registrator
FMV – Försvarets materielverk
Tel: 08-782 40 00
E-post: [FMV e-postadress för begäran om allmän handling]
Web: www.fmv.se
Hur FMV behandlar dina personuppgifter hittar du på: www.fmv.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Winbladh, Linda LIWIN <[e-postadress]> För Registrator FMV
Skickat: den 29 mars 2021 13:58
Till: Trv.registrator.support <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[Registrators #570 e-postadress]>
Skickat: den 29 mars 2021 13:37
Till: Registrator FMV <[FMV e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #570 e-postadress]

Är [FMV e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Försvarets Materielverk? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Elenor Weijmar please sign in and let everyone know.