Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to The Swedish Agency for Government Employers as part of a batch sent to 6 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Registrator, The Swedish Agency for Government Employers

1 Attachment

Vi har tagit emot ditt e-postmeddelande och kommer att hantera det så
snart som möjligt.

Arbetsgivarverket är en statlig myndighet. Det innebär att det du skickar
till oss via e-post, post eller fax blir en allmän handling. Vi behandlar
dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Registrator

 

Telefon: 08-700 13 00

E-post: [1][AGV e-postadress för begäran om allmän handling]

 

Arbetsgivarverket

Mäster Samuelsgatan 60, 9 tr

111 21 Stockholm

 

[2]www.arbetsgivarverket.se

 

[3]cid:image001.jpg@01D5D5CD.78E62BA0

 

[4]Läs om hur vi behandlar personuppgifter

 

 

References

Visible links
1. mailto:[AGV e-postadress för begäran om allmän handling]
2. http://www.arbetsgivarverket.se/
4. https://www.arbetsgivarverket.se/om-arbe...

Registrator, The Swedish Agency for Government Employers

1 Attachment

Hej,

Bifogat översänds enligt din begäran Arbetsgivarverkets arkivbeskrivning samt beskrivning enligt 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Dessa beskrivningar är sammanförda i ett dokument (jfr not 1 i dokumentet).

Vänliga hälsningar

Registrator

Telefon: 08-700 13 00
E-post: [AGV e-postadress för begäran om allmän handling]

Arbetsgivarverket
Mäster Samuelsgatan 60
111 21 Stockholm

Besöksadress Mäster Samuelsgatan 60
Läs om hur vi behandlar personuppgifter

www.arbetsgivarverket.se

Alla statliga jobb på ett ställe! 
www.jobbastatligt.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[Registrators #569 e-postadress]>
Skickat: den 29 mars 2021 13:36
Till: Registrator <[AGV e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #569 e-postadress]

Är [AGV e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Arbetsgivarverket? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://hes32-ctp.trendmicro.com:443/wis...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://hes32-ctp.trendmicro.com:443/wis...

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------