Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

The request was partially successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Registratur, Alcohol Assortment Board

Detta är ett automatiskt svar från Kammarkollegiet. Vi har tagit emot ditt
meddelande.

Camilla Karlström, Alcohol Assortment Board

Hej,

I den nedre delen av ditt meddelande hittar jag:

"Är [Alkoholsortimentsnämnden e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Alkoholsortimentsnämnden? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/... "

Jag skulle behöva en bekräftelse på att din fråga rör Alkoholsortimentsnämnden.

Kammarkollegiet, som sköter vissa administrativa uppgifter åt Alkoholsortimentsnämnden, tar betalt för kopior vare sig de är på papper eller digitalt.

Med vänlig hälsning
Camilla Karlström

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Registratur <[e-postadress]>
Skickat: den 29 mars 2021 13:49
Till: Camilla Karlström <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[Registrators #568 e-postadress]>
Skickat: den 29 mars 2021 13:35
Till: Registratur <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #568 e-postadress]

Är [Alkoholsortimentsnämnden e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Alkoholsortimentsnämnden? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------