Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to The Board of Appeal For Board Members' Assignments as part of a batch sent to 15 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

The Board of Appeal For Board Members' Assignments

Kammarrätten i Sundsvall har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag.

I princip blir all post till domstolen allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande.

Mer information om Kammarrätten i Sundsvall finns På: www.kammarrattenisundsvall.se

Så behandlar vi personuppgifter:
https://www.domstol.se/kammarratten-i-su...

Med vänliga hälsningar

Kammarrätten i Sundsvall

Tel: 060-18 66 00 • [Överklagandenämnden För Nämndemannauppdrag e-postadress för begäran om allmän handling] • Postadress: Box 714, 851 21 Sundsvall • Besöksadress: Södra Tjärngatan 2 • www.kammarrattenisundsvall.se

Detta meddelande går inte att svara på.

Helttunen Per - HNN, The Board of Appeal For Board Members' Assignments

2 Attachments

Hej,

Bifogar önskade handlingar.

Med vänlig hälsning

Per Helttunen
Arkivarie, Administrativ avdelning, Hovrätten för Nedre Norrland
060-18 68 35 • [e-postadress] • www.domstol.se/hovratten-for-nedre-norrl...

Så behandlar vi personuppgifter, www.domstol.se/hovratten-for-nedre-norrl...
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jansson Yvonne - HNN <[e-postadress]>
Skickat: den 29 mars 2021 13:57
Till: Englund Anna - HNN <[e-postadress]>; Helttunen Per - HNN <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Med vänlig hälsning
Yvonne Jansson
Administratör, Administrativ avdelning, Hovrätten för Nedre Norrland/Rättshjälpsnämnden/Kammarrätten i Sundsvall
060-18 68 91  •  [e-postadress]  •  Hovrätten för Nedre Norrlands webbplats

Så behandlar vi personuppgifter
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Registrator Kammarrätten i Sundsvall - KSU <[Överklagandenämnden För Nämndemannauppdrag e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 29 mars 2021 13:51
Till: Jansson Yvonne - HNN <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Med vänlig hälsning

Karin Einarsson
Registrator, Kansli, Kammarrätten i Sundsvall
060-18 66 51 • [e-postadress] • www.domstol.se/kammarratten-i-sundsvall

Så behandlar vi personuppgifter, www.domstol.se/kammarratten-i-sundsvall/...
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[Registrators #565 e-postadress]>
Skickat: den 29 mars 2021 13:32
Till: Registrator Kammarrätten i Sundsvall - KSU <[Överklagandenämnden För Nämndemannauppdrag e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #565 e-postadress]

Är [Överklagandenämnden För Nämndemannauppdrag e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Överklagandenämnden För Nämndemannauppdrag? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------