Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

arkivet@su.se, Stockholm University

1 Attachment

Hej,

I detta dokument på webben står om allmänna handlingar: Se kapitel 5.1.
[1]Handbok i ärendehandläggning.pdf (su.se) 

Arkivbeskrivningen bifogas som bilaga.

Med vänliga hälsningar
Mia Wahlberg

Arkivfunktionen/ Stockholms universitet

Information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på denna
webbadress:
[2]https://www.su.se/om-webbplatsen-1.517562 

Follow this link to find out more about how Stockholm university processes
personal data:
[3]https://www.su.se/english/about-this-web...
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[Registrators #564 e-postadress]>
Skickat: den 29 mars 2021 13:31
Till: registrator <[SU e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt
beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #564 e-postadress]

Är [SU e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar
till Stockholms Universitet? Om så är fallet, kontakta oss genom detta
formulär:

[4]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

[5]https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations
sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------
 

References

Visible links
1. https://www.su.se/polopoly_fs/1.484991.1...
2. https://www.su.se/om-webbplatsen-1.517562
https://www.su.se/om-webbplatsen-1.517562
3. https://www.su.se/english/about-this-web...
https://www.su.se/english/about-this-web...
4. https://handlingar.se/sv/change_request/...
5. https://handlingar.se/sv/help/officers