Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to The Board of Appeal for Education as part of a batch sent to 15 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

RES-Överklagandenämnden, The Board of Appeal for Education

Hej,

 

Detta är ett automatiskt svarsmeddelande från Skolväsendets
överklagandenämnd.

Skolväsendets överklagandenämnd har tagit emot ditt e-postmeddelande.

 

 

Med vänlig hälsningar

______________________________________

 

Skolväsendets överklagandenämnd

 

Telefon: 08-729 77 60

Besöksadress: Sveavägen 159

Postadress: Box 23069,104 35 Stockholm

 

[1]www.overklagandenamnden.se

[2][Skolväsendets Överklagandenämnd e-postadress för begäran om allmän handling]

 

För information om hur Skolväsendets överklagandenämnd behandlar
personuppgifter:

[3]https://www.overklagandenamnden.se/sv/Om...

 

References

Visible links
1. http://www.overklagandenamnden.se/
2. mailto:[Skolväsendets Överklagandenämnd e-postadress för begäran om allmän handling]
3. https://www.overklagandenamnden.se/sv/Om...

RES-ARKIV,

1 Attachment

Hej,
Vi har tagit emot din begäran om handlingar. Jag bifogar härmed Skolväsendets överklagandenämnds arkivbeskrivning. I dagsläget har myndigheten ingen beskrivning av allmänna handlingar enligt 4 kap. 2 § Offentlighets- och sekretesslag. Det pågår ett arbete med att uppdatera Skolväsendets överklagandenämnds arkivbeskrivning utifrån 6 § arkivlagen samt 4 kap. 2 § Offentlighets- och sekretesslag.

Med vänlig hälsning
_________________________________________
 
Renée Alvarsson
Arkivarie
HR-enheten
Skolinspektionen
Telefon: +46 (0)8-586 080 00
E-post: [e-postadress]
 
Växel: +46 (0)8-586 080 00
Besök: Sveavägen 159, Stockholm
Postadress: Box 23069, 104 35 Stockholm
www.skolinspektionen.se

För information om hur Skolinspektionen behandlar personuppgifter:
https://www.skolinspektionen.se/Om-oss/i...
_________________________________________
 
Prenumerera på Skolinspektionens nyheter
Följ oss på Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[Registrators #562 e-postadress]]
Skickat: den 29 mars 2021 13:29
Till: RES-Överklagandenämnden <[Skolväsendets Överklagandenämnd e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #562 e-postadress]

Är [Skolväsendets Överklagandenämnd e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Skolväsendets Överklagandenämnd? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------