Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to The National Assessment Board as part of a batch sent to 15 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The National Assessment Board did not have the information requested.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

FA Utlämnandeärenden, The National Assessment Board

Hej,

Jag har tagit emot sin begäran.

För att kunna hjälpa dig vidare på bästa sätt undrar jag om din begäran avser Regeringskansliet eller Riksvärderingsnämnden?

Vänligen,
Moa Johansson
Departementssekreterare
Förvaltningsavdelningen
RS Rättssekretariat
103 33 Stockholm
Tel. 08-405 35 16
[e-postadress]
www.regeringen.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[Registrators #559 e-postadress]>
Skickat: den 29 mars 2021 13:26
Till: Fö Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #559 e-postadress]

Är [Riksvärderingsnämnden e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Riksvärderingsnämnden? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Hej,

Begäran är till Riksvärderingsnämnden, tack på förhand!

Med vänliga hälsningar,

Elenor

Göran Olsson, The National Assessment Board

Begäran att få ta del av handlingar

 

Du har i ett e-postmeddelande till Regeringskansliet den 29 mars 2021, med
komplettering den 20 april 2021, begärt att få ta del av följande
handlingar hos Riksvärderingsnämnden:

                            1) Riksvärderingsnämndens arkivbeskrivning,
enligt 6 § arkivlagen (1990:782).

                      2) Riksvärderingsnämndens beskrivning av allmänna
handlingar, enligt 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

 

Riksvärderingsnämndens handlingar, inklusive diarium, förvaras för
tillfället hos Regeringskansliet, Försvarsdepartementet. Handlingar som
har upprättats av Riksvärderingsnämnden, eller inkommit dit, före 2011 har
överlämnats till Riksarkivet.

 

Jag har inte kunnat finna att någon allmän handling av det slag du frågar
efter förvaras bland de handlingar som Försvarsdepartementet förvarar och
som tillhör Riksvärderingsnämnden.

 

Om du inte är nöjd med detta besked kan du vända dig till mig och begära
att frågan ska prövas av ett statsråd. Beslut av statsrådet krävs för att
ett avgörande ska kunna överklagas till regeringen. I stället för att
pröva frågan själv, får statsrådet överlämna frågan direkt till
regeringen.

 

Med vänlig hälsning

 

Göran Olsson

Ämnesråd

Tfn: 08 – 405 53 34