Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Legal Aid Board as part of a batch sent to 15 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Legal Aid Board

Rättshjälpsnämnden har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Om du har ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till Rättshjälpsnämnden allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande.

Mer information om Rättshjälpsnämnden finns på: www.domstol.se/rattshjalpsnamnden/

Så behandlar vi personuppgifter:
https://www.domstol.se/rattshjalpsnamnde...

Med vänliga hälsningar

Rättshjälpsnämnden

Tel: 060-18 68 91 • [Rättshjälpnämnden e-postadress för begäran om allmän handling] • Postadress: 851 03 Sundsvall • Besöksadress: Södra Tjärngatan 2 • www.domstol.se/rattshjalpsnamnden/

Detta meddelande går inte att svara på.

Helttunen Per - HNN, Legal Aid Board

2 Attachments

Hej,

Bifogar önskade handlingar. Hovrätten för Nedre Norrland är administrativ värdmyndighet för Rättshjälpsnämnden därav bifogas hovrättens beskrivning av allmänna handlingar.

Med vänlig hälsning

Per Helttunen
Arkivarie, Administrativ avdelning, Hovrätten för Nedre Norrland
060-18 68 35 • [e-postadress] • www.domstol.se/hovratten-for-nedre-norrl...

Så behandlar vi personuppgifter, www.domstol.se/hovratten-for-nedre-norrl...
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: rhn Rättshjälpsnämnden - HNN <[Rättshjälpnämnden e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 29 mars 2021 13:57
Till: Englund Anna - HNN <[e-postadress]>; Helttunen Per - HNN <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Med vänlig hälsning
Yvonne Jansson
Administratör, Administrativ avdelning, Hovrätten för Nedre Norrland/Rättshjälpsnämnden/Kammarrätten i Sundsvall
060-18 68 91  •  [e-postadress]  •  Hovrätten för Nedre Norrlands webbplats

Så behandlar vi personuppgifter
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[Registrators #558 e-postadress]>
Skickat: den 29 mars 2021 13:25
Till: rhn Rättshjälpsnämnden - HNN <[Rättshjälpnämnden e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #558 e-postadress]

Är [Rättshjälpnämnden e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Rättshjälpnämnden? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------