Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Rent and Arrangement Committee in Malmö as part of a batch sent to 15 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Rent and Arrangement Committee in Malmö

Hyres- och arrendenämnden i Malmö har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Om du har ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till domstolen allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande.

Mer information om Hyres- och arrendenämnden i Malmö finns på https://www.domstol.se/amnen/hyra-bostad...

Med vänliga hälsningar

Hyres- och arrendenämnden i Malmö

Tel: 040-35 34 00 • [Hyres Och Arrendenämnen I Malmö e-postadress för begäran om allmän handling] • Postadress: 203 14 Malmö • Besöksadress: Hovrättstorget 1 • https://www.domstol.se/amnen/hyra-bostad...

Detta meddelande går inte att svara på.

Nilsson Jeanette - HMA, Rent and Arrangement Committee in Malmö

2 Attachments

Hej

 

Bifogar härmed efterfrågade handlingar.

 

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt

 

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

 

 

Med vänlig hälsning

Jeanette Nilsson
Administrativ handläggare, Hyres- och arrendenämnden i Malmö
040-353403  •  070-1824532  •  [1][e-postadress]  •  [2]Hyres-
och arrendenämnden i Malmös webbplats

[3]Så behandlar vi personuppgifter

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. https://www.domstol.se/hyres--och-arrend...
3. https://www.domstol.se/hyres--och-arrend...