Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Renting and Arrangement Committee in Linköping as part of a batch sent to 15 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Renting and Arrangement Committee in Linköping

Hyres- och arrendenämnden i Linköping har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post fortlöpande. Om du har ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt. I princip blir all post till nämnden allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande.

För att hantera ditt ärende kan nämnden komma att behöva behandla dina personuppgifter. Behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Du hittar mer information på nämndens hemsida, https://www.domstol.se/hyres--och-arrend...

Personuppgiftsbehandlings sida:
https://www.domstol.se/hyres--och-arrend...

Med vänliga hälsningar

Hyres- och arrendenämnden i Linköping

Tel: 013-25 10 00 • [Hyres Och Arrendenämnden I Linköping e-postadress för begäran om allmän handling] • Postadress: Box 359, 581 03 Linköping • Besöksadress: Brigadgatan 3 • https://www.domstol.se/hyres--och-arrend...

Detta meddelande går inte att svara på.

Hass Therese - TLI, Renting and Arrangement Committee in Linköping

2 Attachments

Översänder efterfrågade handlingar.

Med vänlig hälsning

Therese Hass
Administrativ chef, Administrativ enhet, Linköpings tingsrätt
013-251011 • [e-postadress] • www.domstol.se/linkopings-tingsratt

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[Registrators #555 e-postadress]>
Skickat: den 29 mars 2021 13:22
Till: Registrator Linköpings Hyresnämnd - TLI <[Hyres Och Arrendenämnden I Linköping e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #555 e-postadress]

Är [Hyres Och Arrendenämnden I Linköping e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Hyres Och Arrendenämnden I Linköping? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Registrator Linköpings Hyresnämnd - TLI, Renting and Arrangement Committee in Linköping

2 Attachments

Översänder efterfrågade handlingar.

Med vänlig hälsning

Therese Hass
Administrativ chef, Administrativ enhet, Linköpings tingsrätt
013-251011 • [e-postadress] • www.domstol.se/linkopings-tingsratt

Så behandlar vi personuppgifter, www.domstol.se/hyres--och-arrendenamnden...
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[Registrators #555 e-postadress]>
Skickat: den 29 mars 2021 13:22
Till: Registrator Linköpings Hyresnämnd - TLI <[Hyres Och Arrendenämnden I Linköping e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #555 e-postadress]

Är [Hyres Och Arrendenämnden I Linköping e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Hyres Och Arrendenämnden I Linköping? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------