Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Daniel Andersson,

2 Attachments

Hej Elenor,

 

Du har hos Utrikesdepartementet begärt att ta del av allmänna handlingar
enligt följande beskrivning.

 

 1. Myndighetens arkivbeskrivning, samt
 2. Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar

 

Med anledning av din begäran upplyses du om följande.

 

På regeringen.se finns allmän information om RK:s arkivbeskrivning och
beskrivning av allmänna handlingar att ta del av via följande länk:
[1]Regeringskansliets arkiv - Regeringen.se Där finns även själva
arkivbeskrivningen att ta del av, som även bifogas till detta mejl. Du får
ta del av handlingen i sin helhet.

 

Det här ärendet avslutas därmed.

_____________________

 

Vänliga hälsningar

 

Daniel Andersson
Departementssekreterare
Utrikesdepartementet
Rättssekretariatet/Regeltillsynen
103 39 Stockholm
Tfn 08-405 30 83
[2][e-postadress]

 

 

References

Visible links
1. https://www.regeringen.se/regeringskansl...
2. mailto:[e-postadress]