Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Civil Aviation Administration as part of a batch sent to 15 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Civil Aviation Administration

2 Attachments

Hej Elenor,

Jag bifogar LFVs senaste version av arkivbeskrivningen, från 2019.

LFV har dessvärre ingen sammanställning enligt OSL 4:2 men jag bifogar ett utdrag ur informationshanteringsplanen, där en del av uppgifterna förekommer.

Mvh

Sara Salkvist

Arkivet
Direkt 010-478 49 05 Mobil 070 22 174 62
[e-postadress]

Post: LFV, 601 79 Norrköping
Besök: Östra Promenaden 8, Norrköping
Växel 011-19 20 00
www.lfv.se
Tänk på miljön innan du skriver ut detta e-postmeddelande.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[Registrators #553 e-postadress]>
Skickat: den 29 mars 2021 13:20
Till: LFV <[LFV e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Klicka bara p� l�nkar och �ppna bilagor om du litar p� avs�ndaren och vet att inneh�llet �r s�kert.
Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #553 e-postadress]

Är [LFV e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Luftfartsverket? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:
https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------