Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to County Administrative Board in Uppsala County

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Gemensam brevlåda - Länsstyrelsen i Uppsala län, County Administrative Board in Uppsala CountyTack för ditt mail. Länsstyrelsen har mottagit ditt meddelande och läser
inkommande e-post varje arbetsdag.

I princip blir all post till länsstyrelsen allmän handling. Det innebär
bland annat att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta del av
innehållet i ditt meddelande.

Vi strävar efter en digital ärendehantering, så vi vore tacksamma om ni
inte skickar både digitalt och i papper. Skulle filerna som ni vill skicka
in vara för stora för att skicka med vanlig e-post kan ni få tillgång till
vår tjänst Filskick. 

 

Länsstyrelsen i Uppsala län

Telefon: 010-22 33 000

E-post: [Länsstyrelsen I Uppsala Län e-postadress för begäran om allmän handling]

Postadress: 751 86 Uppsala
Besöksadress: Bäverns gränd 17

Webb: [1]www.lansstyrelsen.se/uppsala
Facebook: [2]www.facebook.com/Lansstyrelsen.Uppsala.lan
Twitter: [3]www.twitter.com/uppsalalst
Instagram: [4]https://www.instagram.com/uppsalalst/

För information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter, se
[5]www.lansstyrelsen.se/dataskydd

 

 

References

Visible links
1. http://www.lansstyrelsen.se/uppsala
2. http://www.facebook.com/Lansstyrelsen.Up...
3. http://www.twitter.com/uppsalalst
4. https://www.instagram.com/uppsalalst/
5. http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Gemensam brevlåda - Länsstyrelsen i Uppsala län, County Administrative Board in Uppsala County

1 Attachment

Hej,

 

Här kommer Länsstyrelsen i Uppsala läns arkivbeskrivning. Någon särskild
beskrivning över våra allmänna handlingar har vi inte.

 

 

Länsstyrelsen Uppsala län

Anjela Forsman
Registrator

Telefon: 010-22 33 398

E-post: [1][e-postadress]

Postadress: 751 86 Uppsala
Besöksadress: Bäverns gränd 17

Webb: [2]www.lansstyrelsen.se/uppsala
Facebook: [3]www.facebook.com/Lansstyrelsen.Uppsala.lan
Twitter: [4]www.twitter.com/uppsalalst
Instagram: [5]https://www.instagram.com/uppsalalst/

För information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter, se
[6]www.lansstyrelsen.se/dataskydd

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.lansstyrelsen.se/uppsala
3. http://www.facebook.com/Lansstyrelsen.Up...
4. http://www.twitter.com/uppsalalst
5. https://www.instagram.com/uppsalalst/
6. http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd