Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to The Administrative Court of Appeal In Stockholm And Migration Supreme Court as part of a batch sent to 15 authorities

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

kst arkivet - KST, The Administrative Court of Appeal In Stockholm And Migration Supreme Court

2 Attachments

Hej!

Här kommer din beställning.

Med vänlig hälsning
Frida Rosesund
Arkivarie, Administrativa enheten, Kammarrätten i Stockholm
08-561 690 70 • [email address] • Postadress: Box 2302, 103 17 Stockholm • Besöksadress: Birger Jarls torg 5 • Fax: 08-14 98 89 • www.kammarrattenistockholm.domstol.se
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Koronen Anja - KST
Skickat: den 28 maj 2019 07:49
Till: kst arkivet - KST <[email address]>
Ämne: VB: Freedom of Information request - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

 
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #335 email]]
Skickat: den 28 maj 2019 00:28
Till: Registrator Kammarrätten i Stockholm - KST <[The Administrative Court of Appeal In Stockholm And Migration Supreme Court request email]>
Ämne: Freedom of Information request - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #335 email]

Is [The Administrative Court of Appeal In Stockholm And Migration Supreme Court request email] the wrong address for Freedom of Information requests to The Administrative Court of Appeal In Stockholm And Migration Supreme Court? If so, please contact us using this form:
http://handlingar.se/en/change_request/n...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
http://handlingar.se/en/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------