Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Rent and Arrangement Committee in Malmö as part of a batch sent to 15 authorities

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request is waiting for clarification. If you are Elenor Weijmar, please sign in to send a follow up message.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Registrator Hyresnämnden i Malmö - HMA, Rent and Arrangement Committee in Malmö

Handlingarna utgörs av 15 sidor. Det kommer att kosta 60 kr. Om du vill ha beställningen, skickar domstolsverket en faktura och därför behöver du ange ditt personnummer eller om beställningen görs av en juridisk person, organisationsnumret för bolaget.

Med vänlig hälsning
Paula Lundberg
Hyresråd, Hyres- och arrendenämnden i Malmö
040-35 34 09 • 0708-84 63 04 • [email address] • Postadress: Box 4287, 203 14 Malmö • Besöksadress: Hovrättstorget 1 • Fax: 040-30 27 28 • www.hyresnamnden.se
 
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #329 email]]
Skickat: den 28 maj 2019 00:22
Till: Registrator Hyresnämnden i Malmö - HMA <[Rent and Arrangement Committee in Malmö request email]>
Ämne: Freedom of Information request - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #329 email]

Is [Rent and Arrangement Committee in Malmö request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Rent and Arrangement Committee in Malmö? If so, please contact us using this form:
http://handlingar.se/en/change_request/n...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
http://handlingar.se/en/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------